pH

 

Vårt sortiment

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp med att välja rätt instrument är du självklart välkommen att mejla eller ringa till oss.

sci@scandinovata.se

 

+46 828 09 33


Telefontid vardagar: 08:00–17:00

Vad är pH?

Många av oss stöter på pH-mätningar i det dagliga arbetet, andra mer sällan och en del har aldrig hört talas om detta. Kanske har man suddiga minnen från skolan där man använde fenolftalein eller lackmuspapper för att mäta pH. Begreppet dyker ofta upp i miljösammanhang när man pratar om t.ex. försurning i sjöar och vattendrag. Mätning av pH är den absolut vanligaste analysen som utförs på laboratorier i Sverige.

Många kemiska och biologiska reaktioners påverkas av också pH-värdet. Även kemikaliers löslighet och biotillgänglighet påverkas.

Kort och gott är pH ett mått på aktiviteten (som motsvarar koncentrationen) av vätejoner, H+, i en vattenlösning. En helt neutral lösning har ett pH-värde på 7 och har lika mycket vätejoner (H+) som hydroxidjoner (OH). En lösning med mer vätejoner än hydroxidjoner kallas för sur och har ett pH-värde under 7. I en lösning där det finns mer hydroxid än vätejoner är lösningen i stället alkalisk (basisk) och pH-värdet är över 7.

pH-värdet

pH-värdet mäts enklast med en pH-mätare. Denna består av en mätare, en pH-elektrod och i vissa fall en temperaturgivare.

Mätaren kan vara väldigt enkel och endast ha funktioner för kalibrering och mätning, eller mer avancerad med funktioner som dataloggning eller mätning av fler parametrar.

pH 7 Vio är ett exempel på en enklare mätare som även har stöd för temperaturkorrektion och direkt mV-avläsning.

 

Versa Star är en mer avancerad mätare som kan byggas ut med fler mätmoduler vid behov. Här finns funktioner för dataloggning och kommunikation med PC.

pH-elektroden anpassas efter vad man vill mäta i och vilken man skall använda beror på provets egenskaper, vilken metod man använder samt provets temperatur.

Vissa produkter är enklare att mäta pH i än andra. Exempelvis är det betydligt enklare att mäta pH i sjövatten än i ketchup. Högviskösa och kladdiga blandningar som ketchup och färg lämnar rester på elektroden som begränsar funktionen. I vårt sortiment har vi elektroder som minimerar eller eliminerar dessa effekter.

På sidan pH-elektroder finns bra information om hur du väljer rätt elektrod. Är du fortfarande osäker får du gärna kontakta oss, antingen via telefon eller vårt kontaktformulär.

Mer om pH

Vi kommer starkare tillbaka

Vi kommer starkare tillbaka

Det har blivit dags att igen lansera vårt nyhetsbrev och vi tänker oss att det skall komma varje kvartal. Målsättningen är att du som kund skall lära känna oss bättre och att vi skall kunna dela med oss av våra kunskaper. Vi presenterar här Chemguard i sin helhet...

läs mer
Att mäta pH i biologiska prover

Att mäta pH i biologiska prover

Många av våra kunder arbetar inom branscher som bioteknik, medicin och läkemedel där biologiska prover samt tris/THAM-buffert hanteras. Dessa prover och buffertsystem skapar problem som kan undvikas med rätt verktyg och kunskap. Ämnena ovan förstör pH-elektroder med...

läs mer
Felkällor vid pH-mätning

Felkällor vid pH-mätning

Går pH-elektroden bra att kalibrera och mäter rätt i buffertlösningar men inte i ditt prov? Vid pH-mätning kan man ibland stöta på problem med att pH-elektroden som går bra att kalibrera och mäter rätt i buffertlösningar men inte i prov. Mätaren kan ge orimliga värden eller ta mycket lång tid på sig att stabiliseras. Detta beror ofta på egenskaper hos provet som stör mätningen.

läs mer
Vikten av pH-kalibrering

Vikten av pH-kalibrering

Kalibrering av utrustning är mycket viktig vid mätning av pH, oavsett vad man mäter i. För att pH-mätaren skall kunna översätta elektrodens genererade mV-signal till ett pH-värde måste utrustningen först kalibreras.   Genom att sänka ner elektroden i en eller...

läs mer
Problemet med pH-mätning i trögflytande vätskor

Problemet med pH-mätning i trögflytande vätskor

Upplever ni problem med långsamma svar från pH-elektroden i vissa prover? Att en pH-elektrod fungerar utmärkt i vissa prover men inte i andra beror ofta på konstruktionen. Om provet har hög viskositet eller låg jonstyrka kan det vara värt att prova en alternativ...

läs mer
pH-buffert

pH-buffert

Buffertlösningar är lösningar med ett noga bestämt pH-värde. De består av en svag syra och dess konjugatbas, alternativt svag bas och konjugatsyra. Exempel på vanliga blandningar är fosfatbuffert (runt pH 7), ftalatbuffert (runt pH 4), karbonatbuffert (runt pH 10) samt tris (runt 8). Huvudattraktionen med en buffertlösning är dock att den står emot förändringar i pH och därmed håller sig stabil över en längre tid. Buffert används bland annat till kalibrering av pH-mätare, vilket beskrivs nedan.

läs mer