pH

pH

Ett pH-system består i sin enklaste form av en pH-meter och en pH-elektrod. För att elektroden och instrumentet skall kunna kommunicera med varandra måste elektroden kalibreras. Moderna pH-instrument känner igen vissa standardbuffertar och kan därför ”autokalibreras”, dvs när elektroden har stabiliserats visar displayen buffertvärdet automatiskt och elektroden kan placeras i nästa kalibreringsbuffert. Nernst’s ekvation talar om att pH också är beroende av temperaturen. Samtliga Orion instrument har automatisk temperaturkorrektion, antingen via manuell inställning (temperaturen mäts med termometer och instrumentet justeras manuellt) eller med en s.k ATC-probe, varvid allt sker automatiskt. En tredje metod är att använda en s.k Triode (double junction elektrod med inbyggt ATC element). Omkring pH 7 är detta inte så viktigt men vid noggranna pH-mätningar vid höga resp. låga pH kan skillnaden bli stor utan temperaturkorrektion.
Thermo Scientific Orion tillsammans med Scandinovata lanserar en helt ny serie instrument för pH-mätningar

Star A-serien finns i bänkmodell där instrumentet har en fast plats eller portabel för utomhus bruk då miljön oftast är tuffare eller om instrumentet skall användas på flera olika laboratorirer.
Instrumenten har en nydesignad skärm som tydligt visar mätvärden (pH/mV),  pH-elektrodens kondition, kalibreringspunkter
Instrumentet visar även temperatur med tid och datum, vilken metod som används, prov ID samt användar ID.

Grundkonceptet med nya Orion Star A serien är att alla instrumenten har samma höga specifikationer oavsett vilken teknik som avses. Alla modeller fungerar på samma enkla sätt.

Samtliga portabla instrument är vattentäta (IP67). Bänkmodellerna är stänk och dammskyddade (IP54)

Star A serien ersätter tidigare Star och Star Plus instrument

VERSA STAR är ett nytt modul uppbyggt system. Upp till fyra moduler kan användas samtidigt. Moduler finns för följande mätningar: pH – jonselektiva – konduktivitet och syrgas.
För mer information se under Bänkmodell pH/VERSA STAR

DUAL STAR instrumentet har dubbla elektrodingångar för pH-och jonselektiva elektroder med BNC-kontakt

För detaljerad information se under respektive produkt i vänstra kolumnen

Välj modell efter behov. Samtliga modeller finns som bänkmodeller och portabla

 

ModellBänk/
Portabel
pH/mVISEKond.Syrgas  GLPRS232/
USB portar
Datapunkter

Star A211
Bänk---2000

Star A221
Portabel---1000

Star A321
Portabel---5000

Star A214
Bänk--2000

Star A324
Portabel--5000

Star A215
Bänk --2000

Star A325
Portabel--5000

Star A216
Bänk--2000

Star A326
Portabel--5000

Star A329
Portabel5000

VERSA STAR
Bänk2000

DUAL STAR
Bänk-- ✓1000

Star T910
Titrator---
(2xUSB)
1000

Eutech* pH 6+
Portabel-----Inga

pH 7 Vio
Portabel-----Inga

PC 7 Vio
Portabel----Inga

* Eutech, ett företag inom Thermo Fisher Scientific Inc. Enkelt och smidigt fältinstrument. Mycket prisvärt

Mer om pH

pH-elektrolytlösningar

pH-elektrolytlösningar

Välj rätt elektrolytlösning till pH-elektroder. Kallas även för fyllnadslösning. 810007 Elektolytlösning till ROSS elektroder, 3M KCl 5x60 ml 900004 Elektrolytlösning till standard Ag/AgCl elektroder, 2M KCl mättat med Ag för låga jonstyrkor. 5x60 ml 900011...

läs mer
ATC-prober, Thermo

ATC-prober, Thermo

ATC-prober (Automatisk temperaturkompensation) När det är viktigt att ha kontroll på temperaturen och erhålla pH vid en viss temperatur. Alla Orion instrument har uttag för en ATC-probe. Temperaturen kan ställas in manuellt, men då måste man ha en termometer och för...

läs mer