Processkontroll

Kontinuerlig mätning erbjuder flera fördelar:

Realtidsövervakning: Kontinuerlig mätning ger omedelbar insikt i exempelvis pH-nivåerna, vilket möjliggör snabba åtgärder vid avvikelser.

Processkontroll och automatisering: Det underlättar integrering i automatiseringssystem, vilket förbättrar processkontrollen och minskar risken för mänskliga fel.

Tidsbesparing och bättre förståelse: Det sparar tid genom att eliminera behovet av regelbundna prover och ger en djupare förståelse av pH-förändringar över tid.

1 produkt

Processmätare används för vattenanalys on-line, in-line eller via bypass, dvs ett biflöde. Givare kan monteras i dykrör för mätning i öppna kärl eller fästas direkt i rör. Vi kan mäta pH, konduktivitet, redox, ORP, temperatur och syrehalt. I kombination med Systemet DataStick finns fler möjligheter som turbiditet.