Kläm – Kalibrera – Kassera

 

Buffertlösningar är lösningar med ett noga bestämt pH-värde. De består av en svag syra och dess konjugatbas, alternativt svag bas och konjugatsyra. Exempel på vanliga blandningar är fosfatbuffert (runt pH 7), ftalatbuffert (runt pH 4), karbonatbuffert (runt pH 10) samt tris (runt 8). Huvudattraktionen med en buffertlösning är dock att den står emot förändringar i pH och därmed håller sig stabil över en längre tid. Buffert används bland annat till kalibrering av pH-mätare, vilket beskrivs nedan.

Vid pH-kalibrering är det viktigt att använda ny buffert i gott skick. En kalibrering utförd mot dålig standard kommer att ge felaktiga mätvärden men mätaren kommer ändå visa ”rätt” pH i buffertlösning. Kalibrera inte elektroden direkt i buffertflaskan. För i stället över buffert till rena bägare. Ett ännu bättre alternativ är att använda våra flaskor med inbyggd kalibreringskopp.

Kontrollera utgångsdatumet på förpackningen. Man bör dock ta hänsyn till att buffertlösning åldras snabbare från datumet då flaskan öppnas. Hur länge bufferten är OK beror på flera faktorer men en tumregel är att inte använda buffert som varit öppnad längre än 6 månader för buffert pH 4,01 och 7,00; eller 3 månader för buffert pH 10,01. Efter kalibrering skall använd buffertlösning kasseras.

Enligt ovan har buffertlösning pH 10 kortast livslängd. Detta beror på att den är benägen att lösa koldioxid från luften och bilda kolsyra. Detta kommer sänka buffertens pH-värde över tid.
Ett alternativ är att använda pH-buffert i engångspåsar. Då har man alltid tillgång till fräsch buffert vid varje kalibrering. Dessa påsar lämpar sig även mycket väl för fältkalibrering.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp eller har några frågor är du varmt välkommen att mejla eller ringa till oss.

sci@scandinovata.se

 

+46 828 09 33


Telefontid vardagar: 08:00–17:00