pH-mätare

pH

 

pH

 

En del av konsten med att mäta pH på rätt sätt är valet av instrument.

  • Skall du mäta flera parametrar än pH?
  • Har du behov av dataloggning?
  • Skall du använda instrumentet i fält, eller kommer det stå på samma plats hela tiden?

 

Grundteori

En pH-elektrod (som egentligen består av två elektroder, läs mer under pH-elektrod) genererar i vattenlösning en mycket svag spänning som varierar beroende på vätejonkoncentrationen i vattenlösning. Förhållandet pH/mV-utslag är linjärt och det går därför att översätta uppmätt spänning till lösningens pH-värde. Ett pH-instrument mäter både spänningen och omvandlar värdet till pH. Spänningen som genereras är också beroende av lösningens temperatur, vilket är anledningen till att man ofta kompletterar en pH-mätare med en temperaturgivare. Funktionen ATC (Automatic temperature correction) innebär att instrumentet automatiskt visar ett temperaturkompenserat pH-värde. Dessa funktioner är något som alla våra instrument har. Oavsett vilket instrument du väljer har du dessa grundläggande funktioner.

Möjlighet att läsa den genererade potentialen i mV finns i alla våra instrument. Detta är användbart både vid felsökning och mätning av redoxpotential med ORP-elektrod.

 

Alla våra mätinstrument är vattentåliga och kan kompletteras med temperaturprob. De använder alla standard BNC-kontakt så de är kompatibla med (i princip) alla pH-elektroder på marknaden.

 

Orions mätinstrument finns i flera utföranden, se tabellen nedan.

ModellBänk/
Portabel
pH/mVISEKond.Syrgas  GLPRS232/
USB portar
Datapunkter

Star A211
Bänk---2000

Star A214
Bänk--2000

Star A215
Bänk --2000

Star A216
Bänk--2000

VERSA STAR
Bänk2000

DUAL STAR
Bänk--1000

Star T910
Bänk---USB x21000
pH 8+Bänk---1000
pH 80+Bänk--1000

 

Alla våra instrument känner automatiskt igen standardbuffertar (USA/NIST) vilket snabbar upp kalibrering.

 

De portabla instrumenten i Orions Star A serie har alla inbyggd dataloggning med plats för upp till 5000 datapunkter med tid/datumstämpel. Dessa är också kapslingsklassade enligt IP67 så de tål tuffa tag vid fältmätningar. De portabla instrumenten finns också i flera kombinationer, se tabell nedan.

ModellBänk/
Portabel
pH/mVISEKond.Syrgas  GLPRS232/
USB portar
Datapunkter

Star A221
Portabel---1000

Star A321
Portabel---5000

Star A324
Portabel--5000

Star A325
Portabel--5000

Star A326
Portabel--5000

Star A329
Portabel5000

Eutech pH 6+
Portabel-----Inga
pH 7 VioPortabel-----Inga
PC 7 VioPortabel----Inga

 

Vår automatiska titrator för pH är det självklara valet för rutinmässiga syra/bastitreringar. Den är även en komplett pH-mätare med alla funktioner man väntar sig från Orion. Även titratorn finns i olika utföranden för pH, ISE, Redox/ORP samt en kombinationsvariant.

 

[Bild Dual Star med elektroder]

Dual Star är e pH/ISE-mätare med dubbla kanaler. Detta innebär att pH i två prover kan mätas samtidigt, alternativt pH och joner med samma instrument utan att behöva kalibrera om mellan mätningar.

 

Versa Star är Orions flaggskepp för potentiometriska analyser. Den modulära designen möjliggör mätning av upp till 4 parametrar; pH, konduktivitet, pH/joner, syrgas och/eller pH/LogR.

 

 

LogR-tekniken möjliggör temperaturmätning utan separat temperaturgivare. Läs mer om LogR under pH-elektroden.

 

Mäter du inte pH dagligen har du kanske inte behov av avancerade funktioner som dataloggning eller LogR. Då erbjuder vi ett sortiment av mätinstrument av hög kvalitet från XS och Eutech i lite enklare utförande. Dessa instrument har stöd för automatisk temperaturkompensering och känner igen standardbuffertar. BNC-anslutningen gör dem kompatibla med alla våra elektroder. Observera dock att olika temperaturgivare används för de olika instrumenten så kombinationsvarianterna fungerar endast med respektive tillverkare. Det går dock utmärkt att kombinera t.ex Orions elektroder med temperaturgivaren från XS eller Eutech, alternativt välja en elektrod från respektive tillverkare med inbyggd temperaturgivare.

 

XS-instrumenten använder sig av en teknik som kallas DHS. DHS möjliggör lagring av kalibreringsdata i pH-elektroden. En DHS-kompatibel pH-elektrod som kalibreras på ett DHS-instrument kan flyttas till ett annat instrument och behålla sin kalibrering. Även tid/datum för senaste kalibrering sparas. DHS-instrument använder standard BNC-kontakt både för pH-mätning och dataöverföring så de fungerar lika bra med eletroder utan DHS. DHS strömförsörjs från pH-instrumentet så inga extra batterier eller liknande behövs

 

Mer ingående information om respektive instrument finns på produktsidan i webbutiken.

Där finns även tekniska datablad för instrument.

 

 

 

ModellBänk/
Portabel
pH/mVISEKond.Syrgas  GLPRS232/
USB portar
Datapunkter

Star A211
Bänk---2000

Star A221
Portabel---1000

Star A321
Portabel---5000

Star A214
Bänk--2000

Star A324
Portabel--5000

Star A215
Bänk --2000

Star A325
Portabel--5000

Star A216
Bänk--2000

Star A326
Portabel--5000

Star A329
Portabel5000

VERSA STAR
Bänk2000

DUAL STAR
Bänk-- ✓1000

Star T910
Titrator---
(2xUSB)
1000

Eutech* pH 6+
Portabel-----Inga

pH 7 Vio
Portabel-----Inga

PC 7 Vio
Portabel----Inga