Felkällor vid pH-mätning

Felkällor vid pH-mätning

Går pH-elektroden bra att kalibrera och mäter rätt i buffertlösningar men inte i ditt prov? Vid pH-mätning kan man ibland stöta på problem med att pH-elektroden som går bra att kalibrera och mäter rätt i buffertlösningar men inte i prov. Mätaren kan ge orimliga värden eller ta mycket lång tid på sig att stabiliseras. Detta beror ofta på egenskaper hos provet som stör mätningen.

Vikten av pH-kalibrering

Vikten av pH-kalibrering

Kalibrering av utrustning är mycket viktig vid mätning av pH, oavsett vad man mäter i. För att pH-mätaren skall kunna översätta elektrodens genererade mV-signal till ett pH-värde måste utrustningen först kalibreras.   Genom att sänka ner elektroden i en eller flera lösningar med känt pH och koppla pH-värdet till genererad mV-signal kalibreras systemet. I ett […]

Titrering, automatiserad för ökad reproducerbarhet

Titrering, automatiserad för ökad reproducerbarhet

Autotitratorerna i Orion Star T900-serien är designade för att öka ert laboratoriums effektivitet genom att automatisera rutinmässiga titreringar. Teknik för att elektrokemisk analys (pH, redox eller ISE) har kombinerats med ett extremt noggrant doseringssystem för att skapa en modern och förenklad automatiserad titrator. Titratorerna är framtagna för att göra titreringar enklare, pålitligare och med högre […]

Problemet med pH-mätning i trögflytande vätskor

Problemet med pH-mätning i trögflytande vätskor

Upplever ni problem med långsamma svar från pH-elektroden i vissa prover? Att en pH-elektrod fungerar utmärkt i vissa prover men inte i andra beror ofta på konstruktionen. Om provet har hög viskositet eller låg jonstyrka kan det vara värt att prova en alternativ elektrod. En pH-elektrod med s.k. ”sleeve”-junction är designad för att leverera maximal […]

pH-buffert

pH-buffert

Buffertlösningar är lösningar med ett noga bestämt pH-värde. De består av en svag syra och dess konjugatbas, alternativt svag bas och konjugatsyra. Exempel på vanliga blandningar är fosfatbuffert (runt pH 7), ftalatbuffert (runt pH 4), karbonatbuffert (runt pH 10) samt tris (runt 8). Huvudattraktionen med en buffertlösning är dock att den står emot förändringar i pH och därmed håller sig stabil över en längre tid. Buffert används bland annat till kalibrering av pH-mätare, vilket beskrivs nedan.

Välkommen till vår nya hemsida!

Välkommen till vår nya hemsida!

Hej! Vi har nu lanserat vår nya sida och hoppas på att ni tycker den är lika fin och lättnavigerad som vi själva gör. Som ni kanske märkt flyter det runt färgade bollar på sidan… Varje färgad boll knyter an till en egen mätparameter och målet är att du som kund snabbt skall kunna se […]

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp eller har några frågor är du varmt välkommen att mejla eller ringa till oss.

sci@scandinovata.se

 

+46 828 09 33


Telefontid vardagar: 08:00–17:00
sv_SESvenska