Syrgasmätare

 

Vårt sortiment

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp med att välja rätt instrument är du självklart välkommen att mejla eller ringa till oss.

sci@scandinovata.se

 

+46 828 09 33


Telefontid vardagar: 08:00–17:00

Syrgas

 

Syrgas

 

Syrgasmätare, bänkmodeller för RDO eller DO prober

Thermo Scientific Orion lanserar nu Star A serien. Denna serie ersätter tidigare Star instrument. Tekniska specifikationerna är fortfarande detsamma höga

Orion Star A serien för syrgasmätning kan utföras i ett instrumnet för bara syrgas eller i kombination med andra mätningar (pH, konduktivitet, eller jonselektiva mätningar (ISE).
Orion har ett system för varje tänkbar applikation.

Orion Star A syrgasmätare i bänkmodell är gedigna både i handhavande och design
Nydesignad stor LCD-skärm med tydlig text och information gör instrumenten enkla att hantera

Ett elektrodstativ med ny designad elektrodhållare som passar samtliga elektroder levereras tillsammans med instrumenten

Instrumenten ger mycket noggranna och tillförlitliga mätningar av syrgas i vattenanalyser och generella applikationer på labb.
Välj probe, instrumentet kan hantera både DO/polarografisk probe (membran) eller RDO/optisk prob (luminescence). Läs om skillnaden mellan dessa prober under RDO/DO-instrument
Displayen visar koncentration av syrgas eller procent mättad syrgas.
Kompenserar automatiskt för barometertryck
Korrigerar för salinitet
Intrument och probe kan kalibreras till Wrinkler titrering för BOD (Biological Oxygen Demand).
Uppgradering av mjukvara direkt från nätet – gratis

 

Syrgasmätare i bänkmodell finns i 4 olika utföranden

Instrument för enbart syrgasmätning
Orion Star A113: Det enklaste instrumentet i vår serie. Kan bara hantera DO polarografiska prober. Mätområde: 0 till 20 mg/L.
Utmärkt instrument för vattenanalyser.

Orion Star A213: Ett instrument som kan hantera både  DO polarografiska prober och RDO optiska prober. Känner av vilken probe som används. Mätområden: DO 0 till 90 mg/L, RDO 0 till 50 mg/L. Lagrar 2000 datapunkter som med hjälp av RS232/USB kablar kan överföras till skrivare eller dator. Användar ID och prov ID möjliggör total GLP/GMP säkerhet

Instrument för syrgasmätning i kombination pH- och konduktivitets-mätningar

Orion Star A216: Instrument för syrgas- och pH-mätningar. Möjlighet att utföra och avläsa båda resultaten samtidigt. Alternativt se en kanal i taget och med mer information om t.ex. elektrodernas status och kalibreringar. I övrigt samma prestanda som Star A213

Orion VERSA STAR: Multiinstrumentet för mätningar av syrgas, pH/ISE och konduktivitet. VERSA STAR är uppbyggda av olika mätmoduler. Upp till fyra moduler av samma slag eller olika kan användas samtidigt. Skärmen visar alla resultat och inställningar för varje metod, tillsammans eller var för sig. Starta med kanske en modul och bygg ut efter behov.

Välj modell efter behov

ModellSyrgasprober (RDO eller DO)pHKond.ISERS232/USB portarDatapunkterAnvändar ID/ Prov ID
Star A213RDO/DONejNejNejJa2 000Nej
Star A216RDO/DOJaNejNejJa2 000Ja/Ja
VERSA STARRDO/DOJaJaJaJa 1 st RS232 2 st USB2 000/modulJa/Ja

Portabla syrgasmätare för RDO eller DO prober

Thermo Scientific Orion lanserar nu Star A serien. Denna serie ersätter tidigare Star instrument. Tekniska specifikationerna är fortfarande detsamma höga

Några av nyheterna är:
Nydesignad stor skärm som ger all information under arbetes gång.
Instrumenten är oerhört användarvänligt, tydliga instruktioner på skärmen.
Lätt att överföra data och uppgradera mjukvaran med RS232 och USB portar
Instrumenten säljs som bara instrument eller som kit. Då ingår allt för att komma igång.
Ett mycket användbart gummihölje med elektrodhållare ingår i kompletta kit

Portabla syrgasinstrument från Thermo Scientific Orion är mycket lämpade för fältbruk.
Robusta, vattentäta instrument med höga specifikationer.
Nyhet är att instrumentet kan hantera både polarografiska (membran) och optiska (kapsel) prober.

Instrumenten ger mycket noggranna och tillförlitliga mätningar av syrgas i vattenanalyser och generella applikationer på lab.
Välj probe, instrumentet kan hantera både DO/polarografisk probe (membran) eller RDO/optisk probe (luminescence). Läs om skillnaden mellan dessa prober under RDO/DO-instrument
Displayen visar koncentration av syrgas eller procent mättad syrgas.
Kompenserar automatiskt för barometertryck
Korrigerar för salinitet
Intrument och probe kan kalibreras till Wrinkler titrering för BOD(Biological Oxygen Demand).
Uppgradering av mjukvara direkt från nätet – gratis

 

Portabla syrgasmätare finns i 5 olika utföranden

Instrument för endast syrgasmätning:

Orion Star A123: Det enkla instrumentet för mätning ute i fält. Kan endast hantera polarografiska prober.
Mätområde: 0 till 20 mg/L.

Orion Star A223:  Ett instrument i mellanklass. Kan hantera både  DO polarografiska prober och RDO optiska prober. Mätområden (DO): 0 till 90 mg/L, (RDO): 0 till 50 mg/L

Orion Star A323: Ett instrument som har mycket höga specifikationer. Kan lagra upp till 5 000 datapunkter.
Användar ID och prov ID möjliggör total GLP/GMP-säkerhet.

 

Instrument för syrgasmätning i kombination med pH/ISE och konduktivitet:

Orion Star A326: Instrument för syrgas- och pH-mätningar

Orion Star A329: Multiinstrument för mätningar av syrgas, pH/ISE och konduktivitet. Skärmen visar alla resultat och inställningar för varje metod, tillsammans eller var för sig

 

Välj portabelt instrument efter behov

Välj portabelt instrument efter behov

ModellSyrgasprob RDO/DO  pH  Kond.  ISERS232/ USB portarDatapunkterAnvändar ID/ Prov ID
Star A223
RDO/DO---1000-
Star A323RDO/DO---5000Ja/Ja
Star A326RDO/DO--5000Ja/Ja
Star A329RDO/DO5000Ja/Ja