pH

Ett pH-system består i sin enklaste form av en pH-mätare och en pH-elektrod. För att elektroden och instrumentet skall kunna kommunicera med varandra måste elektroden kalibreras. Moderna pH-instrument känner igen standardbuffertar och kan därför ”autokalibreras”, dvs när elektroden har stabiliserats visar displayen buffertvärdet automatiskt och elektroden kan placeras i nästa kalibreringsbuffert. Vid temperaturer som skiljer sig mer än 10°C från 25°C bör temperaturgivare (ATC) användas.