pH-mätning

 

Vårt sortiment

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp med att välja rätt instrument är du självklart välkommen att mejla eller ringa till oss.

sci@scandinovata.se

 

+46 828 09 33


Telefontid vardagar: 08:00–17:00

pH

 

pH

 

Se vårt utbud av pH-mätare 

Grundteori

En pH-elektrod (som egentligen består av två elektroder, läs mer under pH-elektrod) genererar i vattenlösning en mycket svag spänning som varierar beroende på vätejonkoncentrationen i vattenlösning. Förhållandet pH/mV-utslag är linjärt och det går därför att översätta uppmätt spänning till lösningens pH-värde. En pH-mätare mäter både spänningen och omvandlar värdet till pH. Spänningen som genereras är också beroende av lösningens temperatur, vilket är anledningen till att man ofta kompletterar en pH-mätare med en temperaturgivare. Funktionen ATC (Automatic temperature correction) innebär att instrumentet automatiskt visar ett temperaturkompenserat pH-värde. Dessa funktioner är något som alla våra instrument har. Oavsett vilket instrument du väljer har du dessa grundläggande funktioner.

Möjlighet att läsa den genererade potentialen i mV finns i alla våra instrument. Detta är användbart både vid felsökning och mätning av redoxpotential med ORP-elektrod.

Alla våra pH-mätare är vattentåliga och kan kompletteras med temperaturprob. De använder alla standard BNC-kontakt så de är kompatibla med (i princip) alla pH-elektroder på marknaden.

Orions pH-instrument finns i flera utföranden, se tabellen nedan.

ModellBänk/ PortabelpH/mVISEKond.Syrgas  GLPRS232/ USB portarDatapunkter
Star A211Bänk---2000
Star A214Bänk--2000
Star A215Bänk --2000
Star A216Bänk--2000
VERSA STARBänk2000
DUAL STARBänk--1000
Star T910Bänk---USB x21000
pH 8+
Bänk---1000

 

Alla våra pH-mätare känner automatiskt igen standardbuffertar (USA/NIST) vilket snabbar upp kalibrering.

De portabla pH-mätarna i Orions Star A serie har alla inbyggd dataloggning med plats för upp till 5000 datapunkter med tid/datumstämpel. Dessa är också kapslingsklassade enligt IP67 så de tål tuffa tag vid fältmätningar.

De portabla instrumenten finns också i flera kombinationer, se tabell nedan.

ModellBänk/ PortabelpH/mVISEKond.Syrgas  GLPRS232/ USB portarDatapunkter
Star A221Portabel---1000
Star A321Portabel---5000
Star A324Portabel--5000
Star A325Portabel--5000
Star A326Portabel--5000
Star A329Portabel5000
Eutech pH 6+
Portabel-----Inga
pH 7 VioPortabel-----Inga
PC 7 Vio
Portabel----Inga

 

Vår automatiska titrator för pH är det självklara valet för rutinmässiga syra/bastitreringar. Den är även en komplett pH-mätare med alla funktioner man väntar sig från Orion. Även titratorn finns i olika utföranden för pH, ISE, Redox/ORP samt en kombinationsvariant.

Dual Star är en pH/ISE-mätare med dubbla kanaler. Detta innebär att pH i två prover kan mätas samtidigt, alternativt pH och joner med samma instrument utan att behöva kalibrera om mellan mätningar.

Versa Star är Orions flaggskepp för potentiometriska analyser. Den modulära designen möjliggör mätning av upp till 4 parametrar; pH, konduktivitet, pH/joner, syrgas och/eller pH/LogR.

LogR-tekniken möjliggör temperaturmätning utan separat temperaturgivare. Läs mer om LogR under pH-elektroden.

Mäter du inte pH dagligen har du kanske inte behov av avancerade funktioner som dataloggning eller LogR. Då erbjuder vi ett sortiment av mätinstrument av hög kvalitet från XS och Eutech i lite enklare utförande. Dessa instrument har stöd för automatisk temperaturkompensering och känner igen standardbuffertar. BNC-anslutningen gör dem kompatibla med alla våra elektroder. Observera dock att olika temperaturgivare används för de olika instrumenten så kombinationsvarianterna fungerar endast med respektive tillverkare. Det går dock utmärkt att kombinera t.ex Orions elektroder med temperaturgivaren från XS eller Eutech, alternativt välja en elektrod från respektive tillverkare med inbyggd temperaturgivare.

 

XS-instrumenten använder sig av en teknik som kallas DHS. DHS möjliggör lagring av kalibreringsdata i pH-elektroden. En DHS-kompatibel pH-elektrod som kalibreras på ett DHS-instrument kan flyttas till ett annat instrument och behålla sin kalibrering. Även tid/datum för senaste kalibrering sparas. DHS-instrument använder standard BNC-kontakt både för pH-mätning och dataöverföring så de fungerar lika bra med eletroder utan DHS. DHS strömförsörjs från pH-instrumentet så inga extra batterier eller liknande behövs.

DHS riktar sig till produktionsmiljöer och laboratorier där man vill sköta kalibreringen av alla mätare centralt.

Kontakta oss för mer information om DHS!

 

Mer ingående information om respektive pH-mätare finns på produktsidan i webbutiken.

Där finns även tekniska datablad för instrument.

Alla våra pH-mätare

ModellBänk/ PortabelpH/mVISEKond.Syrgas  GLPRS232/ USB portarDatapunkter
Star A211Bänk---2000
Star A221Portabel---1000
Star A321Portabel---5000
Star A214Bänk--2000
Star A324Portabel--5000
Star A215Bänk --2000
Star A325Portabel--5000
Star A216Bänk--2000
Star A326Portabel--5000
Star A329Portabel5000
VERSA STARBänk2000
DUAL STARBänk-- ✓1000
Star T910Titrator---✓ (2xUSB)1000
Eutech* pH 6+
Portabel-----Inga
pH 7 VioPortabel-----Inga
PC 7 Vio
Portabel----Inga