Här syns pH-elektroden 8172BNWP med ROSS-referens och Sure Flow

Upplever ni problem med långsamma svar från pH-elektroden i vissa prover?

Att en pH-elektrod fungerar utmärkt i vissa prover men inte i andra beror ofta på konstruktionen. Om provet har hög viskositet eller låg jonstyrka kan det vara värt att prova en alternativ elektrod. En pH-elektrod med s.k. ”sleeve”-junction är designad för att leverera maximal yta för vätske-vätskekontakt mellan innerlösning och prov. Detta underlättar särskilt vid mätning i prov med lägre jonstyrka.

 

Sure Flow, En extra bra sleeve-elektrod…

Ett vanligt problem vid mätning i högviskösa vätskor och suspensioner är att få god vätske-vätskekontakt mellan referenssystem och prov. När detta misslyckas kan elektroden upplevas som trög och det tar lång tid för den att uppnå ett stabilt mätresultat. Detta problem beror ofta på att elektrodens membran blivit igensatt.

Då kan en elektrod med en ”sleeve-junction” användas. Detta innebär att i stället för ett klassiskt keramiskt membran används en kontaktpunkt runt hela elektroden. Elektroden sätts inte igen och håller sig stabil över en längre tid.

 

 

 

”Sure Flow” är en revolutionerande variant av en sleeve-junction och underlättar mätning i både trögflytande och jonsvaga prover. Efter mätning i trögflytande livsmedel som exempelvis ketchup eller sirap är det enkelt att skölja igenom elektroden med en liten mängd referenslösning för att återställa full funktion.

Designen innebär ett konstant, men lågt, flöde av elektrolyt vilket underlättar mätning i jonsvaga prover som exempelvis mineralvatten, sjövatten eller grundvatten.

 

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp eller har några frågor är du varmt välkommen att mejla eller ringa till oss.

sci@scandinovata.se

 

+46 828 09 33


Telefontid vardagar: 08:00–17:00