Jonmätning

 

Vårt sortiment

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp med att välja rätt instrument är du självklart välkommen att mejla eller ringa till oss.

sci@scandinovata.se

 

+46 828 09 33


Telefontid vardagar: 08:00–17:00

Jonselektiva system (ISE)

Mätningar med jonselektiva elektroder (även kallade ISE) utförs i princip i varje laboratorium. En pH-elektrod är en variant av jonselektiv elektrod som är selektiv för just vätejoner (H+). Denna typ av ISE finns i såpass många varianter att den får en egen kategori. Läs mer om pH-elektroder här.

Denna artikel handlar om jonselektiva elektroder för andra joner än H+.

ISE-analyser ger snabba och reproducerbara resultat till ett lågt pris jämfört med andra analysmetoder som t.ex GC/MS och ICP-MS. Med ett portabelt instrument är det även möjligt att utföra mätningar i fält.

 

Teori bakom jonselektiva mätningar

Precis som vid pH-mätning så är elektroden designad så att en elektrisk potential bildas över mätmembranet vid kontakt med rätt jon. Denna jämförs mot potentialen hos referenselektroden, som är konstant (vid konstant temperatur).
Potentialen som mäts upp beror på jonens koncentration i provet.

Förhållandet mellan potentialen och koncentrationen fås från Nernsts ekvation:

E = E0 + S * log (A)

Där
E = Uppmätt potential
E0 = Referenspotential (konstant)
A = Jonens aktivitet i lösning, som är direkt relaterad till koncentration
S = elektrodens “slope”

Elektrodens slope, “lutning”, räknas fram av mätaren vid kalibrering. Slope anger hur mycket potentialen “E” ändras vid en 10x ändring av koncentration.
Slope-värdet är temperaturberoende, vilket innebär att kalibrering och mätning bör utföras vid samma temperatur.

Det finns system eller enstaka produkter för varje applikation, från rutinmätningar till avancerade applikationer. De över 20 olika jonselektiva elektroderna i sortimentet kan kombineras med bänkinstrument, bärbara instrument samt vår autotitrator.

Autotitratorn Orion Star T930 för jonselektiva elektroder.

Scandinovata AB har varit leverantör av Orions produkter i över 30 år så vi har samlat på oss goda kunskaper om dem.
Med vår långa erfarenhet, höga kompetensnivå och rimliga priser hoppas vi att du kontaktar oss för rådgivning.

 

Jonselektiva instrument Star A-serien

Orions Star A instrument är våra kombinationsinstrument för pH och jonselektiva mätning alternativt ett flerkanalsinstrument som mäter pH, jonselektivt, konduktivitet och syrgas. Instrumenten finns både som bänkmodeller och portabla modeller.
Bänkmodellerna är stänkskyddade med stor tydlig skärm och inbyggt elektrodstativ.
De portabla modellerna är vattentäta och anpassade för enhandshantering vilket är lämpligt vid fältbruk.

Orion Dual Star är ett bänkinstrument med dubbla elektrodingångar.
Båda ingångarna mäter pH/ISE/ORP.

Orion Versa Star är ett modulärt instrument kan kombineras med upp till 4 pH/ISE-kanaler.

Orion Star A instrument ny serie kombinationsinstrument för pH och jonselektiva mätning alternativt ett multi instrument som mäter pH – jonselektivt – konduktivitet och syrgas. Instrumenten finns både som bänkmodell och portabel modell. Bänkmodellen är stänkskydd med stor, lättläslig display. Den portabla modellen är helt vattentät och t.o.m. flyter, vilket kan vara lämpligt vid fältbruk.

Följande instrument finns för jonselektiva mätningar:
Star A214: Bänkinstrument som mäter pH/ISE/ORP.
Star A324: Handhållet instrument som mäter pH och jonselektivt.
Star A329: Handhållet instrument för samtliga mätparametrar.
DUAL-Star: Bänkmodell, instrument med dubbla elektrodingångar, mäter pH/ISE/ORP.

För detaljerad information om instrumenten se kategorin Jonmätare i vänstra kolumnen.

Thermo Scientific Orion tillsammans med Scandinovata lanserar en helt ny serie instrument för pH-mätningar

Star A-serien finns i bänkmodell där instrumentet har en fast plats eller portabel för utomhus bruk då miljön oftast är tuffare eller om instrumentet skall användas på flera olika laboratorirer. Instrumenten har en nydesignad skärm som tydligt visar mätvärden (pH/mV),  pH-elektrodens kondition och kalibreringspunkter. Instrumentet visar även temperatur med tid och datum, vilken metod som används, prov ID samt användar ID.

Grundkonceptet med nya Orion Star A serien är att alla instrumenten har samma höga specifikationer oavsett vilken teknik som avses. Alla modeller fungerar på samma enkla sätt.

Samtliga portabla instrument är vattentäta (IP67). Bänkmodellerna är stänk och dammskyddade (IP54)

VERSA STAR är ett nytt modul uppbyggt system. Upp till fyra moduler kan användas samtidigt. Moduler finns för följande mätningar: pH – jonselektiva – konduktivitet och syrgas.

DUAL STAR instrumentet har dubbla elektrodingångar för pH-och jonselektiva elektroder med BNC-kontakt

Välj modell efter behov

ModellBänk/ PortabelpH/mVISEKond.Syrgas  GLPRS232/ USB-portarDatapunkter
Star A214Bänk--2000
Star A324Portabel--5000
Star A329Portabel5000
Versa StarBänk2000
DUAL STAR (mäter pH+ISE samtidigt)Bänk--1000
Star T930
Titrator---✓ USB x21000

* Eutech, ett företag inom Thermo Fisher Scientific Inc. Enkelt och smidigt fältinstrument. Mycket prisvärt