Jonmätning

Jonselektiva system (ISE)

Mätningar med jonselektiva elektroder (även kallade ISE) utförs i princip i varje laboratorium. En pH-elektrod är en variant av jonselektiv elektrod som är selektiv för just vätejoner (H+). Denna typ av ISE finns i såpass många varianter att den får en egen kategori. Läs mer om pH-elektroder här.

Denna artikel handlar om jonselektiva elektroder för andra joner än H+.

ISE-analyser ger snabba och reproducerbara resultat till ett lågt pris jämfört med andra analysmetoder som t.ex GC/MS och ICP-MS. Med ett portabelt instrument är det även möjligt att utföra mätningar i fält.

 

Teori (och lite historia) bakom jonselektiva mätningar

Precis som vid pH-mätning så är elektroden designad så att en elektrisk potential (“spänning”) bildas över mätmembranet. Denna jämförs mot potentialen hos referenselektroden, som är konstant (Varierar dock med temperatur). Fiffigt nog så är förhållandet mellan den uppmätta potentialen och koncentrationen linjär.

Detta förhållande fås från Nernsts ekvation:

Det finns system eller enstaka produkter för varje applikation, från rutinmätningar till avancerade applikationer. De över 20 olika jonselektiva elektroderna i sortimentet kan kombineras med bänkinstrument, bärbara instrument samt vår nya autotitrator.

Autotitratorn Orion Star T930 för jonselektiva elektroder.

Scandinovata AB har varit leverantör av Orions produkter i över 30 år så vi är välbekanta med dem. Med vår långa erfarenhet, höga kompetensnivå och rimliga priser hoppas vi att du kontaktar oss för rådgivning.

 

Jonselektiva instrument Star A-serien

Orions Star A instrument är våra kombinationsinstrument för pH och jonselektiva mätning alternativt ett flerkanalsinstrument som mäter pH, jonselektivt, konduktivitet och syrgas. Instrumenten finns både som bänkmodeller och portabla modeller.
Bänkmodellerna är stänkskyddade med stor tydlig skärm och inbyggt elektrodstativ.
De portabla modellerna är vattentäta och anpassade för enhandshantering vilket är lämpligt vid fältbruk.

Orion Dual Star är ett bänkinstrument med dubbla elektrodingångar.
Båda ingångarna mäter pH/ISE/ORP.

Orion Versa Star är ett modulärt instrument kan kombineras med upp till 4 pH/ISE-kanaler.

 

Orion Star A instrument ny serie kombinationsinstrument för pH och jonselektiva mätning alternativt ett multi instrument som mäter pH – jonselektivt – konduktivitet och syrgas. Instrumenten finns både som bänkmodell och portabel modell. Bänkmodellen är stänkskydd med stor, lättläslig display. Den portabla modellen är helt vattentät och t.o.m. flyter, vilket kan vara lämpligt vid fältbruk.

Följande instrument finns för jonselektiva mätningar:
Star A214: Bänkinstrument som mäter pH/ISE/ORP.
Star A324: Handhållet instrument som mäter pH och jonselektivt.
Star A329: Handhållet instrument för samtliga mätparametrar.
DUAL-Star: Bänkmodell, instrument med dubbla elektrodingångar, mäter pH/ISE/ORP.

För detaljerad information om instrumenten se under ISE-instrument i vänstra kolumnen.

Thermo Scientific Orion tillsammans med Scandinovata lanserar en helt ny serie instrument för pH-mätningar

Star A-serien finns i bänkmodell där instrumentet har en fast plats eller portabel för utomhus bruk då miljön oftast är tuffare eller om instrumentet skall användas på flera olika laboratorirer. Instrumenten har en nydesignad skärm som tydligt visar mätvärden (pH/mV),  pH-elektrodens kondition och kalibreringspunkter. Instrumentet visar även temperatur med tid och datum, vilken metod som används, prov ID samt användar ID.

Grundkonceptet med nya Orion Star A serien är att alla instrumenten har samma höga specifikationer oavsett vilken teknik som avses. Alla modeller fungerar på samma enkla sätt.

Samtliga portabla instrument är vattentäta (IP67). Bänkmodellerna är stänk och dammskyddade (IP54)

VERSA STAR är ett nytt modul uppbyggt system. Upp till fyra moduler kan användas samtidigt. Moduler finns för följande mätningar: pH – jonselektiva – konduktivitet och syrgas.

DUAL STAR instrumentet har dubbla elektrodingångar för pH-och jonselektiva elektroder med BNC-kontakt

 

ModellBänk/PortabelpH/mVISEKond.Syrgas  GLPRS232/USB portarDatapunkter

Star A214
Bänk--2000

Star A324
Portabel--5000

Star A329
Portabel5000

Versa Star
Bänk2000

DUAL STAR
(mäter pH+ISE samtidigt)
Bänk--1000

Star T930
Titrator---
USB x2
1000

* Eutech, ett företag inom Thermo Fisher Scientific Inc. Enkelt och smidigt fältinstrument. Mycket prisvärt

Mer om Jonmätning

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.