Redox/ORP-elektroder

Redox/ORP-elektroder mäter den totala reduktions/oxidationspotentialen över mätmembranet i stället för att reagera på enbart vätejoner. Denna mätteknik används bland annat för att hålla koll på statusen i vattendrag och koncentration av oxiderande ämnen i processvatten (t. ex hypoklorit och peroxid).

Visar alla 2 resultat