Jonselektiva elektroder (ISE)

Mätningar med jonselektiva elektroder (även kallade ISE) utförs i princip i varje laboratorium. En pH-elektrod är en variant av jonselektiv elektrod som är selektiv för just vätejoner (H+). Denna typ av ISE finns i såpass många varianter att den får en egen kategori.
ISE-analyser ger snabba och reproducerbara resultat till ett lågt pris jämfört med andra analysmetoder som t.ex GC/MS och ICP-MS. Med ett portabelt instrument är det även möjligt att utföra mätningar i fält.

Visar alla 23 resultat

En jonselektiv elektrod (ISE) möjliggör snabba och kostnadseffektiva mätningar av vanliga joner i vattenlösning.

I vårt sortiment finns elektroder för mätning av ammoniak, bly, bromid, cyanid, fluorid, jodid, kadmium, kalcium, kalium, klorid, koppar, natrium, nitrat, silver och sulfid.