ISE-instrument

Jonselektivt

 

Jonselektivt

 

ModellBänk/PortabelpH/mVISEKond.Syrgas  GLPRS232/USB portarDatapunkter

Star A214
Bänk--2000

Star A324
Portabel--5000

Star A329
Portabel5000

Versa Star
Bänk2000

DUAL STAR
(mäter pH+ISE samtidigt)
Bänk--1000

Star T930
Titrator---
USB x2
1000