Buffert och kalibreringslösningar

För optimal funktion krävs regelbunden kalibrering och underhåll av vår mätutrustning. Här hittar du pH-buffert och kalibreringslösningar samt förvarings- och rengöringslösningar.

pH-elektroder skall aldrig förvaras torra, utan i lämplig förvaringslösning. Om elektroderna blir smutsiga kan rengöringslösningar underlätta rengöringen av glasmembran och kontaktpunkter. Glasmembranet får inte putsas eller skrapas då detta kan förstöra elektroden.

Ag/AgCl pH-elektroder förvaras i Förvaringslösning till pH-elektroder Ag/AgCl
ROSS pH-elektroder förvaras i Förvaringslösning till ROSS pH-elektroder

För rengöring finns fyra olika lösningar, där lösning D bör provas först.
Lösning C används om ingen av de andra lösningarna räcker till.

  • Lösning A: Rengöring av proteinbeläggningar efter mätning i t.ex kroppsvätskor, mjölk eller andra livsmedel.
  • Lösning B: Rengöring av elektrod-junction
  • Lösning C: Regenereringslösning för elektroder där mätkulan blivit skadad. Använd med försiktighet.
  • Lösning D: Allmän rengöring av pH-elektroder och konduktivitetsprober. Avlägsnar olja och fett från mätmembranet.

Konduktivitetsprober förvaras torra om de inte skall användas under en längre tid. De förvaras i avjoniserat vatten mellan mätningar. Skölj med avjoniserat vatten innan torr förvaring.