Konduktivitet

Vad är Konduktivitet?

Elektrisk konduktivitet är en naturlig egenskap hos de flesta material.
Storleken sträcker sig från högkonduktiva material som metaller till helt isolerande material som glas och keramik.
Vår utrustning mäter konduktivitet i vattenlösningar. I detta fall bärs den elektriska strömmen fram av joner i lösning. Fler joner i lösning ger högre konduktivitet.

Konduktivitet mäts med en konduktivitetsmätare. Denna består av en mätenhet och en konduktivitetsprob.

Några vanliga applikationer för konduktivitetsmätning är:

  • Övervakning av renhet i skölj- och pannvatten
  • Mätning av salthalt (salinitet) i sjöar och vattendrag
  • TDS-mätning (total dissolved solids)

Vi har ett brett sortiment med utrustning för konduktivitetsmätning och vi kan anpassa denna efter just dina mätningar.

Läs mer om utrustningen du behöver och hur den används under: konduktivitetsmätning.