Ion Selective Electrode (ISE)

Jonselektivt

 

Jonselektivt

 

Jonselektiva elektroder

Vi har ett stort antal jonselektiva elektroder i sortimentet. Samtliga elektroder tillverkas som kombinationselektroder eller som halvcells-elektroder (en separat referenselektrod erfodras).

Följande joner kan mätas:
Ammoniak – Ammonium – Bly – Bromid – Cyanid – Fluorid – Fluoridborat – Jodid – Kadmium – Kalcium – Kalium – Klorid – Klorgas – Koldioxid – Koppar – Kväveoxid – Natrium – Nitrat  – Nitrit – Perklorat – Silver/Sulfid – Syrgas – Tensid – Tiocyanat – Vattenhårdhet.

 

Tabell över våra jonselektiva elektroder.

ModellSelektivitetDesignReferenstypMaterialTemp °C

9512HPBNWP
Ammoniak (3) High PerformanceGasselektivt membranIntegreradPVC0-50

9512BNWP
Ammoniak (NH3) standardGasselektivt membranIntegreradPVC0-50

931801
Ammonium (NH4+)Plastmembran (Kräver elektrodkropp 9300BNWP)HalvcellPVC0-40

9682BNWP
Bly (Pb2+)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

9635BNWP
Bromid (Br-)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

9606BNWP
Cyanid (CN-)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

9609BNWP
Fluorid (F­-)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

9305BN
Fluoroborat (BF4-)PlastmembranHalvcellPVC0-40

9653BNWP
Jodid (I-)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

9648BNWP
Kadmium (Cd2+)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

9720BNWP
Kalcium (Ca2+)Plastmembran, Sure-FlowIntegreradPVC0-40

9719BNWP
Kalium (K+)Plastmembran, Sure-FlowIntegreradPVC0-40

9770BNWP
Klorgas (Cl2)Solid stateIntegreradPVC0-50

9617BNWP
Klorid (Cl-)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

9502BNWP
Koldioxid (CO2)Gasselektivt membranIntegreradPVC0-50

9629BNWP
Koppar (Cu2+)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

8611BNWP
Natrium (Na+)Sure-FlowIntegrerad, ROSSGlas0-100

9707BNWP
Nitrat (NO3-)Sure-FlowIntegreradPVC0-40

9616BNWP
Silver (Ag+)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

9616BNWP
Sulfid (S2-)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80
9342BNTensidPlastmembranHalvcellPVC0-40
9458BNTiocyanat (SCN-)Solid stateHalvcellPVC0-40