Ion Selective Electrode (ISE)

Jonselektivt

 

Jonselektivt

 

Jonselektiva elektroder

Vi har ett stort antal jonselektiva elektroder i sortimentet. Samtliga elektroder tillverkas som kombinationselektroder eller som halvcells-elektroder (en separat referenselektrod erfodras).

Följande joner kan mätas:
Ammoniak – Ammonium – Bly – Bromid – Cyanid – Fluorid – Fluoridborat – Jodid – Kadmium – Kalcium – Kalium – Klorid – Klorgas – Koldioxid – Koppar – Kväveoxid – Natrium – Nitrat  – Nitrit – Perklorat – Silver/Sulfid – Syrgas – Tensid – Tiocyanat – Vattenhårdhet.

 

Kopia av Jonselektiva Elektroder ("ion selective electrodes, ISE") Med bilder från Woocommerce

ModellSelektivitetDesignReferenstypMaterialTemp °C

9512HPBNWP
Ammoniak (3) High PerformanceGasselektivt membranIntegreradPVC0-50

9512BNWP
Ammoniak (NH3) standardGasselektivt membranIntegreradPVC0-50

931801
Ammonium (NH4+)Plastmembran (Kräver elektrodkropp 9300BNWP)HalvcellPVC0-40

9682BNWP
Bly (Pb2+)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

9635BNWP
Bromid (Br-)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

9606BNWP
Cyanid (CN-)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

9609BNWP
Fluorid (F­-)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

9305BN
Fluoroborat (BF4-)PlastmembranHalvcellPVC0-40

9653BNWP
Jodid (I-)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

9648BNWP
Kadmium (Cd2+)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

9720BNWP
Kalcium (Ca2+)Plastmembran, Sure-FlowIntegreradPVC0-40

9719BNWP
Kalium (K+)Plastmembran, Sure-FlowIntegreradPVC0-40

9770BNWP
Klorgas (Cl2)Solid stateIntegreradPVC0-50

9617BNWP
Klorid (Cl-)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

9502BNWP
Koldioxid (CO2)Gasselektivt membranIntegreradPVC0-50

9629BNWP
Koppar (Cu2+)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

8611BNWP
Natrium (Na+)Sure-FlowIntegrerad, ROSSGlas0-100

9707BNWP
Nitrat (NO3-)Sure-FlowIntegreradPVC0-40

9616BNWP
Silver (Ag+)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80

9616BNWP
Sulfid (S2-)Sure-FlowIntegreradEpoxy0-80
9342BNTensidPlastmembranHalvcellPVC0-40
9458BNTiocyanat (SCN-)Solid stateHalvcellPVC0-40

 

 

Jonselektiva Elektroder ("ion selective electrodes, ISE")

Tabell över våra jonselektiva elektroder.
* Finns även i variant med S7-fattning för byte av kabel (Gäller halvcellselektroder samt klorgas)
** Finns även i halvcellsdesign. Halvcellselektroder kompletteras med en referenselektrod, se tabell LÄNKA över våra referenselektroder.
*** 9616BNWP mäter både silver och sulfid
**** HP-elektroden för ammoniak ger snabbare respons vid mycket låga koncentrationer
SelektivitetModellMätområde(ppm)DesignReferenstypAnslutningMaterialTemp °CLämplig jonstyrkejusterare (ISA)
Ammoniak (3) High Performance****9512HPBNWP****0,01- 17 000Gasselektivt membranIntegreradBNCPVC0-50951211
Ammoniak (NH3) standard9512BNWP0,01- 17 000Gasselektivt membranIntegreradBNCPVC0-50951210
Ammonium (NH4+)9318010,01- 17 000Plastmembran (Kräver elektrodkropp 9300BNWP)HalvcellBNCPVC0-40-
Bly (Pb2+)9682BNWP */**0,20- 20 700Sure-FlowIntegreradBNCEpoxy0-80Kontakta oss
Bromid (Br-)9635BNWP */**0,40- 79 900Sure-FlowIntegreradBNCEpoxy0-80
Cyanid (CN-)9606BNWP */**0,20- 260Sure-FlowIntegreradBNCEpoxy0-80
Fluorid (F­-)9609BNWP */**0,02- mättadSure-FlowIntegreradBNCEpoxy0-80
Fluoroborat (BF4-9305BN0,60- 86 800PlastmembranHalvcellBNCPVC0-40
Jodid (I-9653BNWP */**5x10-3- 127 000Sure-FlowIntegreradBNCEpoxy0-80
Kadmium (Cd2+)9648BNWP */**0,01- 11 200Sure-FlowIntegreradBNCEpoxy0-80
Kalcium (Ca2+)9720BNWP **0,02- 40 100Plastmembran, Sure-FlowIntegreradBNCPVC0-40
Kalium (K+)9719BNWP */**0,04- 39 000Plastmembran, Sure-FlowIntegreradBNCPVC0-40
Klorgas (Cl2)9770BNWP *0,01- 20Solid stateIntegreradBNCPVC0-50
Klorid (Cl-)9617BNWP **1,80- 35 500Sure-FlowIntegreradBNCEpoxy0-80
Koldioxid (CO2)9502BNWP4,40- 440Gasselektivt membranIntegreradBNCPVC0-50
Koppar (Cu2+)9629BNWP *6,4x10-4- 6 350Sure-FlowIntegreradBNCEpoxy0-80
Natrium (Na+8611BNWP *0,02- mättadSure-FlowIntegrerad, ROSSBNCGlas0-100
Nitrat (NO3-9707BNWP **0,1- 14 000 (som N)Sure-FlowIntegreradBNCPVC0-40
Silver (Ag+)9616BNWP */**/***0,01- 107 900Sure-FlowIntegreradBNCEpoxy0-80
Sulfid (S2-)9616BNWP */**/***3x10-3- 32 100Sure-FlowIntegreradBNCEpoxy0-80
Tensid9342BNFör ändpunktstitreringPlastmembranHalvcellBNCPVC0-40
Tiocyanat (SCN-)9458BN0,29- 58 100Solid stateHalvcellBNCPVC0-40