Ion Selective Electrode (ISE)

 

Vårt sortiment

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp med att välja rätt instrument är du självklart välkommen att mejla eller ringa till oss.

sci@scandinovata.se

 

+46 828 09 33


Telefontid vardagar: 08:00–17:00

Jonselektivt

 

Jonselektivt

 

Jonselektiva elektroder

ISE-elektroderna i IonPlus-serien har integrerat Sure Flow referenssystem.

Vi har ett stort antal jonselektiva elektroder i sortimentet. Samtliga elektroder tillverkas som kombinationselektroder eller som halvcells-elektroder (en separat referenselektrod krävs).

IonPlus-modellerna har integrerad referenselektrod med Sure Flow för ökad stabilitet och enkelt handhavande.

De kan användas med alla pH-mätare med mV-avläsning men en jonmätare (t.ex. Orion Star A214, bänkmodell eller Orion Star A324, portabel) rekommenderas för smidigast mätning.

 

 

Tabell över våra jonselektiva elektroder.

ModellSelektivitetDesignReferenstypMaterialTemp °C
9512BNWPAmmoniak (NH3) standardGasselektivt membranIntegreradPVC0-50
931801Ammonium (NH4+)Plastmembran (Kräver elektrodkropp 9300BNWP)HalvcellPVC0-40
9682BNWPBly (Pb2+)Sure-FlowIntegreradEpoxi0-80
9635BNWPBromid (Br-)Sure-FlowIntegreradEpoxi0-80
9606BNWPCyanid (CN-)Sure-FlowIntegreradEpoxi0-80
9609BNWPFluorid (F­-)Sure-FlowIntegreradEpoxi0-80
9653BNWPJodid (I-)Sure-FlowIntegreradEpoxi0-80
9648BNWPKadmium (Cd2+)Sure-FlowIntegreradEpoxi0-80
9720BNWPKalcium (Ca2+)Plastmembran, Sure-FlowIntegreradPVC0-40
9719BNWPKalium (K+)Plastmembran, Sure-FlowIntegreradPVC0-40
9770BNWP
Klorgas (Cl2)Solid stateIntegreradPVC0-50
9617BNWPKlorid (Cl-)Sure-FlowIntegreradEpoxi0-80
9502BNWPKoldioxid (CO2)Gasselektivt membranIntegreradPVC0-50
9629BNWPKoppar (Cu2+)Sure-FlowIntegreradEpoxi0-80
8611BNWPNatrium (Na+)Sure-FlowIntegrerad, ROSSGlas0-100
9707BNWPNitrat (NO3-)Sure-FlowIntegreradPVC0-40
9616BNWPSilver (Ag+)Sure-FlowIntegreradEpoxi0-80
9616BNWP Sulfid (S2-)Sure-FlowIntegreradEpoxi0-80
9342BNTensidPlastmembranHalvcellPVC0-40