Orion Star A211 pH-mätare, bänkmodell

Orion Versa Star, här med syrgasmätare och pH-elektrod.

Kalibrering av utrustning är mycket viktig vid mätning av pH, oavsett vad man mäter i. För att pH-mätaren skall kunna översätta elektrodens genererade mV-signal till ett pH-värde måste utrustningen först kalibreras.

 

Genom att sänka ner elektroden i en eller flera lösningar med känt pH och koppla pH-värdet till genererad mV-signal kalibreras systemet. I ett perfekt system (teoretiskt) genererar elektroden 177 mV vid pH 4, 0 mV vid pH 7 och -177 mV vid pH 10. Dessa värden gäller vid 25°C.

 

I takt med att pH-elektroden åldras och används kommer den genererade mV-signalen vid ett visst pH att avvika från värdena ovan. Detta innebär i sin tur att mV-signalen inte säger någonting om pH-värdet i provet om inte systemet kalibreras innan mätning. Detta görs som bekant med en pH-buffert, dvs en lösning med känt och stabilt pH.

 

 

Hur mycket elektroden driver beror på flera faktorer så det är alltid svårt att svara på hur ofta man bör kalibrera. Men det är alltid en bra utgångspunkt att kalibrera varje dag utrustningen skall användas.

 

Detta innebär alltså att noggrannheten i pH-mätningen beror helt på kvaliteten av pH-buffert som används Alla buffertlösningar i vårt sortiment är spårbara till primära NIST-standarder, dvs den högsta tillgängliga standarden för pH-kalibrering. Vi har även buffertlösningar särskilt framtagna för mätning i mycket jonsvaga vatten. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om dessa.

 

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp eller har några frågor är du varmt välkommen att mejla eller ringa till oss.

sci@scandinovata.se

 

+46 828 09 33


Telefontid vardagar: 08:00–17:00