Konduktivitet

Elektrisk konduktivitet är en naturlig egenskap hos de flesta material. Storleken sträcker sig från synnerligen konduktiva material som metaller till icke-konduktiva material som glas, keramik etc. Vi är endast intresserade av konduktivitet i vattenlösningar där den elektriska strömmen bärs fram av joner. Mer joner i lösning bidrar till ökad konduktivitet. Detta gäller dock inte alltid för koncentrerade lösningar.

Konduktivitet används till att mäta exempelvis salthalt (salinitet) i naturliga vatten och renhet i sköljvatten.

För att mäta konduktivitet behövs en mätare, en konduktivitetsprob samt lösningar för att kalibrera utrustningen. Konduktivitetsproben har ofta en inbyggd temperaturgivare, och uppmätt konduktivitet omvandlas då till motsvarande värde vid 25 °C.

Läs mer om konduktivitet här!