Konduktivitet

Elektrisk konduktivitet är en naturlig egenskap hos de flesta material. Storleken sträcker sig från synnerligen konduktiva material som metaller till icke-konduktiva material som glas, poslin etc. Vi är endast intresserade av konduktivitet i vattenlösningar där den elektriska strömmen bärs fram av joner och ej av elektroner som i metaller.
Konduktans definieras som det reciproka (inverterade) värdet av resistansen mätt mellan de motsatta sidorna i en kub med 1 cm sidor av en vätska vid en specifik temperatur.