Konduktivitetsceller, Thermo Scientific

Konduktivitetsceller, Thermo Scientific

Det finns två olika huvudtyper av konduktivitetsceller och en mängd olika modeller. 1. DuraProbe™ 4-eletrodsceller. Automatisk temperatukompensation är inbyggt i cellerna. Mätningar med dessa celler ger stora fördelar särskilt vid mätning av hög konduktivitet. Genom att två elektroder använder växelstöm elimineras effekterna av elektrodpolarisation och motstånd i kablarna. 2. 2-elektrodceller. De traditionella cellerna med två […]

Konduktivitetsinstrument, Thermo Scientific

Konduktivitetsinstrument, Thermo Scientific

Thermo Scientific Orion tillsammans med Scandinovata lanserar en helt ny serie instrument för konduktivitetsmätningar Orion Star A-serien finns i bänkmodell där instrumentet har en fast plats eller portabel för utomhus bruk då miljön oftast är tuffare eller om instrumentet skall användas på flera olika laboratorirer. Instrumenten har en nydesignad skärm som tydligt visar mätvärden, cellkonstant […]