Nyheter

Vi kommer starkare tillbaka

Vi kommer starkare tillbaka

Det har blivit dags att igen lansera vårt nyhetsbrev och vi tänker oss att det skall komma varje kvartal. Målsättningen är att du som kund skall lära känna oss bättre och att vi skall kunna dela med oss av våra kunskaper. Vi presenterar här Chemguard i sin helhet...

les mer
Att mäta pH i biologiska prover

For å måle pH i biologiske prøver

Mange av våre kunder jobber i bransjer som bioteknologi, medisin og farmasi hvor biologiske prøver og tris/THAM buffer håndteres. Disse prøvene og buffersystemene skaper problemer som kan unngås med riktig verktøy og kunnskap. Stoffene over ødelegger pH-elektroder med ...

les mer
Felkällor vid pH-mätning

Feilkilder ved pH -måling

Er pH -elektroden god til å kalibrere og måle riktig i bufferløsninger, men ikke i prøven din? Når du måler pH, kan du noen ganger støte på problemer med pH -elektroden som kan kalibreres godt og måles riktig i bufferløsninger, men ikke i prøver. Måleren kan gi urimelige verdier eller ta veldig lang tid å stabilisere seg. Dette skyldes ofte egenskapene til prøven som forstyrrer målingen.

les mer
Vikten av pH-kalibrering

Viktigheten av pH -kalibrering

Kalibrering av utstyr er svært viktig ved måling av pH, uavhengig av hva som måles i. For at pH -måleren skal kunne oversette elektrodenes genererte mV -signal til en pH -verdi, må utstyret først kalibreres. Ved å senke elektroden i en eller ...

les mer
Problemet med pH-mätning i trögflytande vätskor

Problemet med pH -måling i viskøse væsker

Opplever du problemer med langsomme responser fra pH -elektroden i noen prøver? Det faktum at en pH -elektrode fungerer utmerket i noen prøver, men ikke i andre, avhenger ofte av designet. Hvis prøven har høy viskositet eller lav ionestyrke, kan det være verdt å prøve et alternativ ...

les mer
pH-buffert

pH -buffer

Bufferløsninger er løsninger med en nøye bestemt pH -verdi. De består av en svak syre og dens konjugerte base, alternativt svak base og konjugatsyre. Eksempler på vanlige blandinger er fosfatbuffer (rundt pH 7), ftalatbuffer (rundt pH 4), karbonatbuffer (rundt pH 10) og tris (rundt 8). Hovedattraksjonen med en bufferløsning er imidlertid at den motstår endringer i pH og dermed forblir stabil over en lengre periode. Buffer brukes blant annet til kalibrering av pH -målere, som er beskrevet nedenfor.

les mer
Välkommen till vår nya hemsida!

Velkommen til vår nye hjemmeside!

Hej! Vi har nu lanserat vår nya sida och hoppas på att ni tycker den är lika fin och lättnavigerad som vi själva gör. Som ni kanske märkt flyter det runt färgade bollar på sidan... Varje färgad boll knyter an till en egen mätparameter och målet är att du som kund...

les mer