Vikten av pH-kalibrering

Vikten av pH-kalibrering

Kalibrering av utrustning är mycket viktig vid mätning av pH, oavsett vad man mäter i. För att pH-mätaren skall kunna översätta elektrodens genererade mV-signal till ett pH-värde måste utrustningen först kalibreras.   Genom att sänka ner elektroden i en eller flera lösningar med känt pH och koppla pH-värdet till genererad mV-signal kalibreras systemet. I ett […]

Titrering, automatiserad för ökad reproducerbarhet

Titrering, automatiserad för ökad reproducerbarhet

Autotitratorerna i Orion Star T900-serien är designade för att öka ert laboratoriums effektivitet genom att automatisera rutinmässiga titreringar. Teknik för att elektrokemisk analys (pH, redox eller ISE) har kombinerats med ett extremt noggrant doseringssystem för att skapa en modern och förenklad automatiserad titrator. Titratorerna är framtagna för att göra titreringar enklare, pålitligare och med högre […]

Problemet med pH-mätning i trögflytande vätskor

Problemet med pH-mätning i trögflytande vätskor

Upplever ni problem med långsamma svar från pH-elektroden i vissa prover? Att en pH-elektrod fungerar utmärkt i vissa prover men inte i andra beror ofta på konstruktionen. Om provet har hög viskositet eller låg jonstyrka kan det vara värt att prova en alternativ elektrod. En pH-elektrod med s.k. ”sleeve”-junction är designad för att leverera maximal […]

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp eller har några frågor är du varmt välkommen att mejla eller ringa till oss.

sci@scandinovata.se

 

+46 828 09 33


Telefontid vardagar: 08:00–17:00