Jonstandard, ISE

Här hittar du jonstandarder som primärt används för kalibrering av jonmätare med jonselektiva elektroder.

OBS! Alla standarder ligger inte i vår webbutik. Se lista nedan över vad vi kan erbjuda.

ammoniak/ammonium, bly, bromid, cyanid, fluorid, jodid, kadmium, kalcium, kalium, klorgas, klorid, koldioxid, koppar, natrium, nitrat, silver, sulfid

Visar alla 7 resultat