Syrgasmätare, Thermo Scientific

Syrgasmätare, Thermo Scientific

Syrgasinstrument med polarografisk (DO) eller optisk prob (RDO) Vi har instrument för både polarografiska (DO, Clark) och optiska (optode, RDO) syrgaselektroder. Instrumenten känner själva av vilken typ av prob som är ansluten. Vad är då skillnaden? Traditionell elektrokemisk syrgasmätning görs via ett utbytbart membran där syret reduceras och skillnaden mot kalibreringen mäts i mV, som […]