Konduktivitetsproben

Konduktivitet

 

Konduktivitet

 

KonduktivitetsprobCellkonstant (K, 1/cm)Rekommenderad tillämpning

2301-T
1,00Ytbehandlingsbad, havsvatten, tvättvatten

Orion DuraProbe 4-cell 013005MD
0,475Ytbehandlingsbad, havsvatten, sjövatten, kranvatten
Eutech CONSEN91B1,00Ytbehandlingsbad, havsvatten, tvättvatten
Orion 2-cell 013016MD0,10Ultrarent vatten, matarvatten,

Orion 018020MD
10,0Lösningar med extremt hög konduktivitet, t ex. mättade saltlösningar