Konduktivitetsprob

Konduktivitet

 

Konduktivitet

 

Det finns två olika huvudtyper av konduktivitetsprober och en mängd olika modeller.

1. DuraProbe 4-elektrodscell.

Automatisk temperatukompensation är inbyggt i cellerna.
Mätningar med dessa celler ger stora fördelar särskilt vid mätning av hög konduktivitet.
Genom att två elektroder använder växelstöm elimineras effekterna av elektrodpolarisation och motstånd i kablarna.

2. 2-elektrodcell.

De traditionella cellerna med två elektroder, där en spänning läggs mellan de två elektroderna och den ström som genereras mäts.
Ohms lag beräknar konduktiviteten för proven.
Eletroder finns för många applikationer med cellkonstanter (K) från 0.1 för t. ex. renvatten till 1.0 för vanligt laboratoriebruk.

 

Orion DuraProbe 4-elektrod konduktivitetsceller A och B Orion 2-elektrod konduktivitetsceller C till F

 

 
Produkt nr. Instrument   Applika-
tioner
Cell-
konst.
(cm-1)
Material   Dimension
dia x längd
mm
  Mätområde   Kabel
längd
  Kabel-
kontakt
A. 013005MD
013010MD
013025MD
  3-Star
4-Star
5-Star
  Fält och
lab.
K=0.475 Epoxi/
grafit
     15 x 163   1 µS/cm –
200 mS/cm
  1.5 m
3.0 m
10 m
8 pin miniDIN vattentät
    013005D
013010D
  150, 125             1.5 m
3.0 m
8 pin DIN
B. 013605MD   3-Star
4-Star
5-Star
  Fält och
lab.
K=0.55 Epoxi/
grafit
     12 x 163   10 µS/cm –
200 mS/cm
  1.5 m
3.0 m
8 pin miniDIN
vattentät
C. 018020MD   3-Star
4-Star
5-Star
  Process/
havsvatten
K= ca 10 Glas/
platina
     20 x 120   10µS/cm-
2000 mS/cm
  1.5 m 8 pin miniDIN
vattentät
    018020D   150, 145,
125,
115, 105
   Process/
havsvatten
K= ca 10 Glas/
platina
     20 x 120   10µS/cm-
2000 mS/cm
  1 m 8 pin DIN
D. 013016MD
inkl.
genom-
flödes
cell
  3-Star
4-Star
5-Star
  Ultrarent
vatten
Pannvatten
K=0.1 Stål,
V4A 13
   120 mm
längd
genom flödes
cell
Vol. 8-12 ml
  0.01 µS/cm-
300 µS/cm
  1.5 m 8 pin miniDIN vattentät
    013016D
inkl.
genom-
flödes
cell
  150, 145,
125
115, 105
  Ultrarent
vatten
Pannvatten
K=0.1 Stål,
V4A 13
   120 mm
längd
genom flödes
cell
Vol. 8-12 ml
  0.01 µS/cm-
300 µS/cm
  1 m 8 pin DIN
E.  011050MD 3-Star
4-Star
5-Star
  Fält och
lab.
K= ca  1.0 Epoxi/
platina
     12 x 100   1 µS/cm-
20 mS/cm
   1.5 m 8 pin miniDIN
vattentät
     011050 150, 145, 125,
115, 105
  Fält och
lab.
K= ca 1.0 Epoxi/
platina
     12 x 100    1 µS/cm-
20 mS/cm
1 m 8 pin DIN
F.  011510MD 3-Star
4-Star
5-Star
  Fält och
lab.
K= ca 1.0 Epoxi/
grafit
     17.8 x 134    10µS/cm-
200mS/cm
3 m 8 pin miniDIN
vattentät
     011510 150, 145, 125,
115, 105
  Fält och
lab.
K= ca 1.0 Epoxi/
grafit
     17.7 x 134    10µS/cm-
200mS/cm
3 m 8 pin DIN
G.  ECCONSEN91B Eutech
Cond 6+
Fält och
lab.
K= ca 1.0 Epoxi/
stål
     13 x 120    0 µS/cm –
150 mS/cm
1 m BNC/2.5 mm
mini Phono
KonduktivitetsprobCellkonstant (K, 1/cm)Rekommenderad tillämpning

2301-T
1,00Ytbehandlingsbad, havsvatten, tvättvatten

Orion DuraProbe 4-cell 013005MD
0,475Ytbehandlingsbad, havsvatten, sjövatten, kranvatten
Eutech CONSEN91B1,00Ytbehandlingsbad, havsvatten, tvättvatten
Orion 2-cell 013016MD0,10Ultrarent vatten, matarvatten,

Orion 018020MD
10,0Lösningar med extremt hög konduktivitet, t ex. mättade saltlösningar