Konduktivitetsprob

Konduktivitet

 

Konduktivitet

 

Det finns två olika huvudtyper av konduktivitetsprober och en mängd olika modeller.

1. DuraProbe 4-elektrodscell.

Automatisk temperatukompensation är inbyggt i cellerna.
Mätningar med dessa celler ger stora fördelar särskilt vid mätning av hög konduktivitet.
Genom att två elektroder använder växelstöm elimineras effekterna av elektrodpolarisation och motstånd i kablarna.

2. 2-elektrodcell.

De traditionella cellerna med två elektroder, där en spänning läggs mellan de två elektroderna och den ström som genereras mäts.
Ohms lag beräknar konduktiviteten för proven.
Eletroder finns för många applikationer med cellkonstanter (K) från 0.1 för t. ex. renvatten till 1.0 för vanligt laboratoriebruk.

KonduktivitetsprobCellkonstant (K,1/cm)Rekommenderad tillämpning

2301-T
1,00Ytbehandlingsbad, havsvatten, tvättvatten

Orion DuraProbe 4-cell 013005MD
0,475Ytbehandlingsbad, havsvatten, sjövatten, kranvatten

Eutech COND 6+
1,00Ytbehandlingsbad, havsvatten, tvättvatten

Orion 2-cell 013016MD
0,10Ultrarent vatten, matarvatten