Scandinovata AB tilbyr laboratorieutstyr av høy kvalitet fra nøye utvalgte produsenter. Vi er spesialister innen pH, ledningsevne og ioneselektiv måling. Måleutstyret er tilpasset kundens unike forhold.

Scandinovata AB tilbyr laboratorieutstyr av høy kvalitet fra nøye utvalgte produsenter. Vi er spesialister innen pH, ledningsevne og ioneselektiv måling. Måleutstyret er tilpasset kundens unike forhold.

Scandinovata AB tilbyr laboratorieutstyr av høy kvalitet fra nøye utvalgte produsenter. Vi er spesialister innen pH, ledningsevne og ioneselektiv måling. Måleutstyret er tilpasset kundens unike forhold.
Scandinovata AB tilbyr laboratorieutstyr av høy kvalitet fra nøye utvalgte produsenter. Vi er spesialister innen pH, ledningsevne og ioneselektiv måling. Måleutstyret er tilpasset kundens unike forhold.
Scandinovata AB tilbyr laboratorieutstyr av høy kvalitet fra nøye utvalgte produsenter. Vi er spesialister innen pH, ledningsevne og ioneselektiv måling. Måleutstyret er tilpasset kundens unike forhold.
Scandinovata AB tilbyr laboratorieutstyr av høy kvalitet fra nøye utvalgte produsenter. Vi er spesialister innen pH, ledningsevne og ioneselektiv måling. Måleutstyret er tilpasset kundens unike forhold.
Scandinovata AB tilbyr laboratorieutstyr av høy kvalitet fra nøye utvalgte produsenter. Vi er spesialister innen pH, ledningsevne og ioneselektiv måling. Måleutstyret er tilpasset kundens unike forhold.
Scandinovata AB tilbyr laboratorieutstyr av høy kvalitet fra nøye utvalgte produsenter. Vi er spesialister innen pH, ledningsevne og ioneselektiv måling. Måleutstyret er tilpasset kundens unike forhold.
Generiske velgere
Bare eksakte kamper
Søk i tittel
Søk i innhold
Generiske velgere
Bare eksakte kamper
Søk i tittel
Søk i innhold

Abonner på vårt nyhetsbrev

Trenger hjelp?

Vi svarer gjerne på spørsmålene dine!
E-post: sci@scandinovata.se
eller ring: +46 828 09 33
for råd og produktveiledning.

Trenger hjelp?

Vi svarer gjerne på spørsmålene dine!
E-post: sci@scandinovata.se
eller ring: +46 828 09 33
for råd og produktveiledning.

Nettbutikk

Vi har samlet produktene våre på ett sted,
handle med en lokalt basert partner som
spesialiserer seg på vannanalyse.
Mange av våre produkter er tilgjengelige
for omgående levering!

Nettbutikk

Vi har samlet produktene våre på ett sted,
handle med en lokalt basert partner som
spesialiserer seg på vannanalyse.
Mange av våre produkter er tilgjengelige
for omgående levering!

Orion STAR A211

Orion Star A211 pH -instrument med elektrodestativ og vekselstrømadapter.

 

 

 

COND 7 Vio

Komplett konduktivitetssett med instrument COND 7 Vio og konduktivitetsprobe 2301T med ATC. Støtte for TDS -måling. Kabellengde 1m, BNC / RCA -kontakt, kalibreringsstandard, bæreveske og tilbehør.

8172BNWP pH-elektrode i glass, ROSS, Sure-Flow

pH-elektrode i glass med ROSS-referanse og Sure-Flow-design. For måling i viskøse og ion-svake prøver.

 

Star T910, pH -titrator, 20 ml burett

Star T900 autotitrator er tilgjengelig i tre versjoner for pH, Redox / ORP og for ion-selektive titreringer. Med BNC -kontakt fungerer den sammen med alle våre pH -elektroder, og buretten er tilgjengelig i 10, 20 og 50 ml versjoner for høy fleksibilitet.

Orion STAR A211

Orion Star A211 pH -instrument med elektrodestativ og vekselstrømadapter.

 

 

 

COND 7 Vio

Komplett konduktivitetssett med instrument COND 7 Vio og konduktivitetsprobe 2301T med ATC. Støtte for TDS -måling. Kabellengde 1m, BNC / RCA -kontakt, kalibreringsstandard, bæreveske og tilbehør.

 

8172BNWP pH-elektrode i glass, ROSS, Sure-Flow

pH-elektrode i glass med ROSS-referanse og Sure-Flow-design. For måling i viskøse og ion-svake prøver.

 

Star T910, pH -titrator, 20 ml burett

Star T900 autotitrator er tilgjengelig i tre versjoner for pH, Redox / ORP og for ion-selektive titreringer. Med BNC -kontakt fungerer den sammen med alle våre pH -elektroder, og buretten er tilgjengelig i 10, 20 og 50 ml versjoner for høy fleksibilitet.

Hva er pH?

Et pH -system i sin enkleste form består av et pH -meter og en pH -elektrode. For at elektroden og instrumentet skal kunne kommunisere med hverandre, må elektroden kalibreres. Moderne pH -instrumenter gjenkjenner visse standardbuffere og kan derfor "autokalibreres", dvs. når elektroden har stabilisert seg, viser displayet bufferverdien automatisk og elektroden kan plasseres i neste kalibreringsbuffer.

Hva er konduktivitet?

Elektrisk ledningsevne er en naturlig egenskap for de fleste materialer. Størrelsen spenner fra svært ledende materialer som metaller til ikke-ledende materialer som glass, porselen, etc. Vi er bare interessert i konduktivitet i vandige løsninger der den elektriske strømmen bæres av ioner og ikke av elektroner som i metaller.
Konduktans er definert som den gjensidige (inverterte) verdien av motstanden målt mellom de motsatte sidene av en kube med 1 cm sider av en væske ved en bestemt temperatur.

Hva er ionemåling?

Målinger med ion-selektive elektroder (også kalt ISE) utføres i prinsippet i hvert laboratorium. En pH-elektrode er en variant av en ion-selektiv elektrode som er selektiv for hydrogenioner (H)+). Denne typen ISE er tilgjengelig i så mange varianter at den har sin egen kategori.

ISE-analyser gir raske og reproduserbare resultater til en lav pris sammenlignet med andre analysemetoder som GC / MS og ICP-MS. Med et bærbart instrument er det også mulig å utføre målinger i feltet.

Hva er oksygen?

Innholdet av oppløst oksygen i vann måles ofte i laboratorier over hele verden. Dette er av flere årsaker, inkludert eutrofiering som fører til redusert innhold av oppløst oksygen i vassdragene og innsjøene våre.
Dette kan måles direkte i feltet med en oksygenelektrode. Spesielt egnet for feltmålinger er våre optiske modeller.
Andre vanlige analyser er BOD (biokjemisk oksygenbehov) og COD (kjemisk oksygenbehov).
Disse er basert på måling av oksygenforbruk over tid, noe som gir en indikasjon på mengden biologisk og organisk materiale i løsning.

For å måle pH i biologiske prøver

Mange av våre kunder jobber i bransjer som bioteknologi, medisin og farmasi hvor biologiske prøver og tris/THAM buffer håndteres. Disse prøvene og buffersystemene skaper problemer som kan unngås med riktig verktøy og kunnskap. Stoffene over ødelegger pH-elektroder med ...

Feilkilder ved pH -måling

Er pH -elektroden god til å kalibrere og måle riktig i bufferløsninger, men ikke i prøven din? Når du måler pH, kan du noen ganger støte på problemer med pH -elektroden som kan kalibreres godt og måles riktig i bufferløsninger, men ikke i prøver. Måleren kan gi urimelige verdier eller ta veldig lang tid å stabilisere seg. Dette skyldes ofte egenskapene til prøven som forstyrrer målingen.

Viktigheten av pH -kalibrering

Kalibrering av utstyr er svært viktig ved måling av pH, uavhengig av hva som måles i. For at pH -måleren skal kunne oversette elektrodenes genererte mV -signal til en pH -verdi, må utstyret først kalibreres. Ved å senke elektroden i en eller ...

Titrering, automatisert for økt reproduserbarhet

Autititratorene i Orion Star T900 -serien er designet for å øke laboratoriets effektivitet ved å automatisere rutinemessige titreringer. Teknologi for elektrokjemisk analyse (pH, redoks eller ISE) er kombinert med et ekstremt nøyaktig doseringssystem for ...

Problemet med pH -måling i viskøse væsker

Opplever du problemer med langsomme responser fra pH -elektroden i noen prøver? Det faktum at en pH -elektrode fungerer utmerket i noen prøver, men ikke i andre, avhenger ofte av designet. Hvis prøven har høy viskositet eller lav ionestyrke, kan det være verdt å prøve et alternativ ...

MEST LESET

For å måle pH i biologiske prøver

Mange av våre kunder jobber i bransjer som bioteknologi, medisin og farmasi hvor biologiske prøver og tris/THAM buffer håndteres. Disse prøvene og buffersystemene skaper problemer som kan unngås med riktig verktøy og kunnskap. Stoffene over ødelegger pH-elektroder med ...

Feilkilder ved pH -måling

Er pH -elektroden god til å kalibrere og måle riktig i bufferløsninger, men ikke i prøven din? Når du måler pH, kan du noen ganger støte på problemer med pH -elektroden som kan kalibreres godt og måles riktig i bufferløsninger, men ikke i prøver. Måleren kan gi urimelige verdier eller ta veldig lang tid å stabilisere seg. Dette skyldes ofte egenskapene til prøven som forstyrrer målingen.

Viktigheten av pH -kalibrering

Kalibrering av utstyr er svært viktig ved måling av pH, uavhengig av hva som måles i. For at pH -måleren skal kunne oversette elektrodenes genererte mV -signal til en pH -verdi, må utstyret først kalibreres. Ved å senke elektroden i en eller ...

Titrering, automatisert for økt reproduserbarhet

Autititratorene i Orion Star T900 -serien er designet for å øke laboratoriets effektivitet ved å automatisere rutinemessige titreringer. Teknologi for elektrokjemisk analyse (pH, redoks eller ISE) er kombinert med et ekstremt nøyaktig doseringssystem for ...

Problemet med pH -måling i viskøse væsker

Opplever du problemer med langsomme responser fra pH -elektroden i noen prøver? Det faktum at en pH -elektrode fungerer utmerket i noen prøver, men ikke i andre, avhenger ofte av designet. Hvis prøven har høy viskositet eller lav ionestyrke, kan det være verdt å prøve et alternativ ...

SISTE NYTT

For å måle pH i biologiske prøver

Mange av våre kunder jobber i bransjer som bioteknologi, medisin og farmasi hvor biologiske prøver og tris/THAM buffer håndteres. Disse prøvene og buffersystemene skaper problemer som kan unngås med riktig verktøy og kunnskap. Stoffene over ødelegger pH-elektroder med ...

Feilkilder ved pH -måling

Er pH -elektroden god til å kalibrere og måle riktig i bufferløsninger, men ikke i prøven din? Når du måler pH, kan du noen ganger støte på problemer med pH -elektroden som kan kalibreres godt og måles riktig i bufferløsninger, men ikke i prøver. Måleren kan gi urimelige verdier eller ta veldig lang tid å stabilisere seg. Dette skyldes ofte egenskapene til prøven som forstyrrer målingen.

Viktigheten av pH -kalibrering

Kalibrering av utstyr er svært viktig ved måling av pH, uavhengig av hva som måles i. For at pH -måleren skal kunne oversette elektrodenes genererte mV -signal til en pH -verdi, må utstyret først kalibreres. Ved å senke elektroden i en eller ...

Titrering, automatisert for økt reproduserbarhet

Autititratorene i Orion Star T900 -serien er designet for å øke laboratoriets effektivitet ved å automatisere rutinemessige titreringer. Teknologi for elektrokjemisk analyse (pH, redoks eller ISE) er kombinert med et ekstremt nøyaktig doseringssystem for ...

Problemet med pH -måling i viskøse væsker

Opplever du problemer med langsomme responser fra pH -elektroden i noen prøver? Det faktum at en pH -elektrode fungerer utmerket i noen prøver, men ikke i andre, avhenger ofte av designet. Hvis prøven har høy viskositet eller lav ionestyrke, kan det være verdt å prøve et alternativ ...

 

 

Del av ChemGuard Group  - "Sikker og sikker kjemisk håndtering for alle"

 

"Trygg og sikker kjemikaliehåndtering for alle"

Del av ChemGuard -gruppen

nb_NONorsk bokmål