Scandinovata AB tilbyr laboratorieutstyr av høy kvalitet fra nøye utvalgte produsenter. Vi er spesialister innen pH, ledningsevne og ioneselektiv måling. Måleutstyret er tilpasset kundens unike forhold.

Scandinovata AB tilbyr laboratorieutstyr av høy kvalitet fra nøye utvalgte produsenter. Vi er spesialister innen pH, ledningsevne og ioneselektiv måling. Måleutstyret er tilpasset kundens unike forhold.

Scandinovata AB tilbyr laboratorieutstyr av høy kvalitet fra nøye utvalgte produsenter. Vi er spesialister innen pH, ledningsevne og ioneselektiv måling. Måleutstyret er tilpasset kundens unike forhold.
Scandinovata AB tilbyr laboratorieutstyr av høy kvalitet fra nøye utvalgte produsenter. Vi er spesialister innen pH, ledningsevne og ioneselektiv måling. Måleutstyret er tilpasset kundens unike forhold.
Scandinovata AB tilbyr laboratorieutstyr av høy kvalitet fra nøye utvalgte produsenter. Vi er spesialister innen pH, ledningsevne og ioneselektiv måling. Måleutstyret er tilpasset kundens unike forhold.
Scandinovata AB tilbyr laboratorieutstyr av høy kvalitet fra nøye utvalgte produsenter. Vi er spesialister innen pH, ledningsevne og ioneselektiv måling. Måleutstyret er tilpasset kundens unike forhold.
Scandinovata AB tilbyr laboratorieutstyr av høy kvalitet fra nøye utvalgte produsenter. Vi er spesialister innen pH, ledningsevne og ioneselektiv måling. Måleutstyret er tilpasset kundens unike forhold.
Scandinovata AB tilbyr laboratorieutstyr av høy kvalitet fra nøye utvalgte produsenter. Vi er spesialister innen pH, ledningsevne og ioneselektiv måling. Måleutstyret er tilpasset kundens unike forhold.
Generiske velgere
Bare eksakte kamper
Søk i tittel
Søk i innhold
Posttypevelgere
Generiske velgere
Bare eksakte kamper
Søk i tittel
Søk i innhold
Posttypevelgere

Trenger hjelp?

Vi svarer gjerne på spørsmålene dine!
E-post: sci@scandinovata.se
eller ring: +46 828 09 33
for råd og produktveiledning.

Trenger hjelp?

Vi svarer gjerne på spørsmålene dine!
E-post: sci@scandinovata.se
eller ring: +46 828 09 33
for råd og produktveiledning.

Nettbutikk

Vi har samlat våra produkter på ett ställe, handla av en lokalt förankrad partner som specialiserat sig på vattenanalys. Många av våra produkter är tillgängliga för omgående leverans!

Nettbutikk

Vi har samlat våra produkter på ett ställe, handla av en lokalt förankrad partner som specialiserat sig på vattenanalys. Många av våra produkter är tillgängliga för omgående leverans!

Orion STAR A211

Orion Star A211 pH -instrument med elektrodestativ og vekselstrømadapter.      

COND 7 Vio

Komplett konduktivitetssett med instrument COND 7 Vio og konduktivitetsprobe 2301T med ATC. Støtte for TDS -måling. Kabellengde 1m, BNC / RCA -kontakt, kalibreringsstandard, bæreveske og tilbehør.

8172BNWP pH-elektrode i glass, ROSS, Sure-Flow

pH-elektrode i glass med ROSS-referanse og Sure-Flow-design. For måling i viskøse og ion-svake prøver.  

Star T910, pH -titrator, 20 ml burett

Star T900 autotitrator er tilgjengelig i tre versjoner for pH, Redox / ORP og for ion-selektive titreringer. Med BNC -kontakt fungerer den sammen med alle våre pH -elektroder, og buretten er tilgjengelig i 10, 20 og 50 ml versjoner for høy fleksibilitet.

Orion STAR A211

Orion Star A211 pH -instrument med elektrodestativ og vekselstrømadapter.      

COND 7 Vio

Komplett konduktivitetssett med instrument COND 7 Vio og konduktivitetsprobe 2301T med ATC. Støtte for TDS -måling. Kabellengde 1m, BNC / RCA -kontakt, kalibreringsstandard, bæreveske og tilbehør.  

8172BNWP pH-elektrode i glass, ROSS, Sure-Flow

pH-elektrode i glass med ROSS-referanse og Sure-Flow-design. For måling i viskøse og ion-svake prøver.  

Star T910, pH -titrator, 20 ml burett

Star T900 autotitrator er tilgjengelig i tre versjoner for pH, Redox / ORP og for ion-selektive titreringer. Med BNC -kontakt fungerer den sammen med alle våre pH -elektroder, og buretten er tilgjengelig i 10, 20 og 50 ml versjoner for høy fleksibilitet.

Hva er pH?

Et pH -system i sin enkleste form består av et pH -meter og en pH -elektrode. For at elektroden og instrumentet skal kunne kommunisere med hverandre, må elektroden kalibreres. Moderne pH -instrumenter gjenkjenner visse standardbuffere og kan derfor "autokalibreres", dvs. når elektroden har stabilisert seg, viser displayet bufferverdien automatisk og elektroden kan plasseres i neste kalibreringsbuffer.

Hva er konduktivitet?

Elektrisk konduktivitet är en naturlig egenskap hos de flesta material. Storleken sträcker sig från synnerligen konduktiva material som metaller till icke-konduktiva material som glas, poslin etc. Vi är endast intresserade av konduktivitet i vattenlösningar där den elektriska strömmen bärs fram av joner och ej av elektroner som i metaller. Konduktans definieras som det reciproka (inverterade) värdet av resistansen mätt mellan de motsatta sidorna i en kub med 1 cm sidor av en vätska vid en specifik temperatur.

Hva er ionemåling?

Målinger med ion-selektive elektroder (også kalt ISE) utføres i prinsippet i hvert laboratorium. En pH-elektrode er en variant av en ion-selektiv elektrode som er selektiv for hydrogenioner (H)+). Denne typen ISE er tilgjengelig i så mange varianter at den har sin egen kategori.

ISE-analyser gir raske og reproduserbare resultater til en lav pris sammenlignet med andre analysemetoder som GC / MS og ICP-MS. Med et bærbart instrument er det også mulig å utføre målinger i feltet.

Hva er oksygen?

Halten löst syre i vatten mäts ofta på laboratorier över hela världen. Detta av flera anledningar, bland annat övergödning leder till minskad halt löst syre i våra vattendrag och sjöar. Detta kan mätas direkt i fält med en syrgaselektrod. Särskilt lämpade för fältmätningar är våra optiska modeller. Andra vanliga analyser är BOD (biokjemisk oksygenbehov) og COD (kjemisk oksygenbehov). Dessa bygger på att mäta syreförbrukningen över tid vilket ger en indikation på mängd biologiskt och organiskt material i lösning.

Vi kommer starkare tillbaka

Det har blivit dags att igen lansera vårt nyhetsbrev och vi tänker oss att det skall komma varje kvartal. Målsättningen är att du som kund skall lära känna oss bättre och att vi skall kunna dela med oss av våra kunskaper. Vi presenterar här Chemguard i sin helhet...

For å måle pH i biologiske prøver

Mange av våre kunder jobber i bransjer som bioteknologi, medisin og farmasi hvor biologiske prøver og tris/THAM buffer håndteres. Disse prøvene og buffersystemene skaper problemer som kan unngås med riktig verktøy og kunnskap. Stoffene over ødelegger pH-elektroder med ...

Feilkilder ved pH -måling

Er pH -elektroden god til å kalibrere og måle riktig i bufferløsninger, men ikke i prøven din? Når du måler pH, kan du noen ganger støte på problemer med pH -elektroden som kan kalibreres godt og måles riktig i bufferløsninger, men ikke i prøver. Måleren kan gi urimelige verdier eller ta veldig lang tid å stabilisere seg. Dette skyldes ofte egenskapene til prøven som forstyrrer målingen.

Viktigheten av pH -kalibrering

Kalibrering av utstyr er svært viktig ved måling av pH, uavhengig av hva som måles i. For at pH -måleren skal kunne oversette elektrodenes genererte mV -signal til en pH -verdi, må utstyret først kalibreres. Ved å senke elektroden i en eller ...

Titrering, automatisert for økt reproduserbarhet

Autititratorene i Orion Star T900 -serien er designet for å øke laboratoriets effektivitet ved å automatisere rutinemessige titreringer. Teknologi for elektrokjemisk analyse (pH, redoks eller ISE) er kombinert med et ekstremt nøyaktig doseringssystem for ...

MEST LESET

Vi kommer starkare tillbaka

Det har blivit dags att igen lansera vårt nyhetsbrev och vi tänker oss att det skall komma varje kvartal. Målsättningen är att du som kund skall lära känna oss bättre och att vi skall kunna dela med oss av våra kunskaper. Vi presenterar här Chemguard i sin helhet...

For å måle pH i biologiske prøver

Mange av våre kunder jobber i bransjer som bioteknologi, medisin og farmasi hvor biologiske prøver og tris/THAM buffer håndteres. Disse prøvene og buffersystemene skaper problemer som kan unngås med riktig verktøy og kunnskap. Stoffene over ødelegger pH-elektroder med ...

Feilkilder ved pH -måling

Er pH -elektroden god til å kalibrere og måle riktig i bufferløsninger, men ikke i prøven din? Når du måler pH, kan du noen ganger støte på problemer med pH -elektroden som kan kalibreres godt og måles riktig i bufferløsninger, men ikke i prøver. Måleren kan gi urimelige verdier eller ta veldig lang tid å stabilisere seg. Dette skyldes ofte egenskapene til prøven som forstyrrer målingen.

Viktigheten av pH -kalibrering

Kalibrering av utstyr er svært viktig ved måling av pH, uavhengig av hva som måles i. For at pH -måleren skal kunne oversette elektrodenes genererte mV -signal til en pH -verdi, må utstyret først kalibreres. Ved å senke elektroden i en eller ...

Titrering, automatisert for økt reproduserbarhet

Autititratorene i Orion Star T900 -serien er designet for å øke laboratoriets effektivitet ved å automatisere rutinemessige titreringer. Teknologi for elektrokjemisk analyse (pH, redoks eller ISE) er kombinert med et ekstremt nøyaktig doseringssystem for ...

SISTE NYTT

Vi kommer starkare tillbaka

Det har blivit dags att igen lansera vårt nyhetsbrev och vi tänker oss att det skall komma varje kvartal. Målsättningen är att du som kund skall lära känna oss bättre och att vi skall kunna dela med oss av våra kunskaper. Vi presenterar här Chemguard i sin helhet...

For å måle pH i biologiske prøver

Mange av våre kunder jobber i bransjer som bioteknologi, medisin og farmasi hvor biologiske prøver og tris/THAM buffer håndteres. Disse prøvene og buffersystemene skaper problemer som kan unngås med riktig verktøy og kunnskap. Stoffene over ødelegger pH-elektroder med ...

Feilkilder ved pH -måling

Er pH -elektroden god til å kalibrere og måle riktig i bufferløsninger, men ikke i prøven din? Når du måler pH, kan du noen ganger støte på problemer med pH -elektroden som kan kalibreres godt og måles riktig i bufferløsninger, men ikke i prøver. Måleren kan gi urimelige verdier eller ta veldig lang tid å stabilisere seg. Dette skyldes ofte egenskapene til prøven som forstyrrer målingen.

Viktigheten av pH -kalibrering

Kalibrering av utstyr er svært viktig ved måling av pH, uavhengig av hva som måles i. For at pH -måleren skal kunne oversette elektrodenes genererte mV -signal til en pH -verdi, må utstyret først kalibreres. Ved å senke elektroden i en eller ...

Titrering, automatisert for økt reproduserbarhet

Autititratorene i Orion Star T900 -serien er designet for å øke laboratoriets effektivitet ved å automatisere rutinemessige titreringer. Teknologi for elektrokjemisk analyse (pH, redoks eller ISE) er kombinert med et ekstremt nøyaktig doseringssystem for ...

Del av ChemGuard Group  - "Sikker og sikker kjemisk håndtering for alle"

 

"Trygg og sikker kjemikaliehåndtering for alle"

Del av ChemGuard -gruppen