Buffer- og kalibreringsløsninger

For optimal funksjon er regelmessig kalibrering og vedlikehold av måleutstyret nødvendig. Her finner du pH -buffer og kalibreringsløsninger samt lagrings- og rengjøringsløsninger.

pH-elektroder skal aldri lagres tørt, men i egnet oppbevaringsløsning. Hvis elektrodene blir skitne, kan rengjøringsløsninger lette rengjøringen av glassmembraner og kontaktpunkter. Glassmembranen må ikke rengjøres eller skrapes, da dette kan skade elektroden.

Ag / AgCl pH-elektroder lagres i Oppbevaringsløsning for pH-elektroder Ag / AgCl
ROSS pH-elektroder lagres i Oppbevaringsløsning for ROSS pH-elektroder

For rengjøring finnes det fire ulike løsninger, hvor løsning D bør prøves først.
Løsning C brukes hvis ingen av de andre løsningene er tilstrekkelige.

  • Løsning A: Rengjøring av proteinbelegg etter måling i f.eks. Kroppsvæsker, melk eller andre matvarer.
  • Løsning B: Rengjøring av elektrodekryss
  • Løsning C: Regenereringsløsning for elektroder der målekulen er skadet. Bruk med forsiktighet.
  • Løsning D: Generell rengjøring av pH-elektroder og konduktivitetsprober. Fjerner olje og fett fra målemembranen.

Konduktivitetsprøver oppbevares tørt dersom de ikke skal brukes over lengre tid. De lagres i avionisert vann mellom målingene. Skyll med avionisert vann før tørr lagring.

nb_NONorsk bokmål