Mätteknik, pH

pH

 

pH

 

Skicket på din pH-elektrod kan mätas på två sätt

– a. Mät mV-utslaget i fräsch pH 7-buffert. En ny elektrod ligger runt 0 mV. I takt med att elektroden åldras kommer värdet driva ifrån detta värde. Så länge värdet ligger vid ±30 mV anses elektroden vara OK.
– b. Slope-värdet anger hur väl elektroden följer det teoretiska sambandet mellan mV och pH.
Det anges oftast som % av teoretisk lutning (-59,16 mV/pH) och beräknas enligt en formel som infogas nedan när vi lär oss hur man gör detta…
Alla våra instrument räknar dock ut detta värde automatiskt vid kalibrering så det är inget man vanligtvis behöver tänka på.

 

Välj rätt elektrod till rätt applikation

Se vår pH-guide eller slå oss en signal så hjälper vi dig.

 

Förvara aldrig elektroden torr

Detta är särskilt viktigt för gel- och polymerfyllda Använd vår elektrodförvaringslösning. Absolut inte destillerat vatten då detta lakar ur elektroden och förkortar livslängden. Skulle en elektrod ändå råka torka ur går det oftast att återuppliva den i förvaringslösning i en timme eller mer. Detta är svårare med gel- och polymerfyllda elektroder.

 

Pilla inte på mätmembranet

Statisk elektricitet leder till felaktiga mätvärden. Att försiktigt dutta av med labbduk (kimwipe) mellan mätningar är däremot ok.

 

Skölj av elektroden mellan mätningar

En liten sprutflaska med avjoniserat vatten att skölja elektroden mellan prover är ett enkelt sätt att undvika mätfel. Mäter du i trögflytande prover som är svåra att skölja av kan en SureFlow elektrod vara lämplig.

 

Innehåller ditt prov sulfider, silver eller tris?

En klassisk Ag/AgCl-elektrod har problem med detta då silver bildar olösliga föreningar med tris och sulfid. Välj en elektrod med ROSS-referens, alternativt en modell med double junction.

 

Använder du en påfyllningsbar elektrod?

Glöm inte att öppna påfyllningshålet vid mätning. För att spara på elektrolytlösning kan det stängas igen efter avslutad mätning.

 

 

pH mV Slope=

ΔmV/ΔpH= (165-(-7)) / (4 – 7)  -57,333…

Slope = -57,333…/-59,16 ≈ 96,9%

4 165  
7 (-7)