Konduktivitetsmätning

Konduktivitet

 

Konduktivitet

 

Konduktivitetsmätning – så här går det till

Vi erbjuder ett brett sortiment av mätsystem för konduktivitetsmätning .

På denna sida hittar du information om dessa system och deras funktioner.

Ett system för konduktivitetsmätning består av en mätenhet och en konduktivitetsprob. I vissa fall är dessa integrerade i en enhet, men båda delarna finns alltid med.

Precis som en pH-mätare måste en konduktivitetsmätare kalibreras, och detta görs mot [konduktivitetsstandard]. Som vid pH-mätning bör man använda två standarder som täcker området man väntar sig mäta vid.

 

Konduktivitetsmätaren

Mätenheten, ”konduktivitetsmätaren”, kan vara mer eller mindre avancerad, och vi har modeller både i bänkmodeller och portabla. De enklaste mäter endast konduktivitet i µS/cm samt temperatur. medan mer avancerade modeller även kan rapportera:

  • Resistivitet
  • Salinitet
  • TDS (total dissolved solids)

Modeller från Orion loggar även mätvärden med tid- och datumstämpel för överföring till PC.

Konduktivitet är kraftigt temperaturberoende så de flesta av våra prober har inbyggd givare för detta.

 

Konduktivitetsproben

Våra prober finns i ett antal modeller. Det som skiljer dem åt är:

  • Antal celler och placeringen av dessa (2- eller 4-cells design)
  • Mätcellernas material
  • Probens material
  • Integrerad temperaturgivare

Enklare konduktivitetsprober använder sig ofta av 2-cellsdesign. Ett exempel är 2301T från XS med mätcell i platina. Denna prob håller länge och mäter stabilt över ett brett område. Denna modell har även inbyggd temperaturgivare. 2-cellsprober är dock känsliga mot beläggningar och kan behöva rengöras oftare än en 4-cellsprob. De är noggrannare vid mycket låga jonstyrkor.
4-cellsmodeller är stabila över ett brett mätområde och håller kalibreringen längre än 2-cellsmodeller.

XS 2301T

Ett exempel på en mer avancerad modell är Orion 013005MD, DuraProbe i 4-cellsdesign. Denna prob är noggrann över ett mycket brett område, 1µS/cm – 200 mS/cm. Cellerna på denna prob är i grafit som ger mycket snabba svar vid temperaturväxlingar. Den integrerade temperaturgivaren är också designad för att ge snabbast möjliga temperaturmätning.

Orion 013005MD, DuraProbe

I sortimentet finns även ett antal specialprober för mätning i exempelvis lösningsmedel och extremt låga alt. höga jonstyrkor.
Kontakta oss gärna för mer information om dessa produkter!

Portabla konduktivitetsinstrument

Portabla konduktivitetsmätare är utmärkta instrument för fältbruk, där miljön ofta är “tuff”. Självklart är instrumenten lämpade för laboratorier, särskilt om det finns många olika lab/användare.

Vi kan erbjuda två olika alterenativ:

1. Orion Star A-serien
Instrument med höga specifikationer.
Mäter konduktivitet/salinitet/TDS/resitivitet och temperatur
Stor noggrannhet upp till 0.01 µS/cm, vilket instrumentet automatiskt anpassar beroende på cell konstant.
Instrumenten och kontakterna är vattentäta, vilket ökar driftsäkerheten.

Orion Star A-serien finns i tre olika nivåer:

Instrument för bara mätning av konduktivitet/salinitet/TDS/resitivitet och temperatur
Instrument där mätning av pH och konduktivitet/salinitet/TDS/resitivitet och temperatur kan mätas samtidigt
Multimeter för möjlighet att mäta pH, konduktivitet, syrgas och jonselektiva mätningar i ett och samma instrument

2. Eutech Cond 6+
Ett enklare och mycket prisvärt system från Eutech ( ett företag inom Thermo Fischer Scientific).
Mäter konduktivitet och temperatur
Ett mycket användarvänligt system, bara fyra knappar
Automatisk kalibrering inom 1 minut.
Praktisk fältväska med alla tillbehör.

Välj modell efter behov

ModellKond/ Salinitet/ Resitivitet/ TDS/ Temp pHISESyrgasGLP/ GMPRS232/ USB portarDatapunkter
Star A222
---1000
Star A322---5000
Star A325--5000
Star A3295000
Cond 7 Vio
-----Inga
Eutech Cond 6+-----Inga
PC 7 Vio ----Inga