Kolorimetri

Orion AQ3700

En enklare variant av spektrofotometri i det visuella området är när man låter provet reagera med speciella reagens som då ger absorbans.
Genom att utveckla instrument med färre och fasta våglängder får man ett betydligt enklare och billigare instrument utan att ge avkall på kvaliteten.
Man väljer instrument med hänsyn till vilken applikation man vill utföra. AquaMate 8000 och AquaMate 7000 har variabla våglängder och kan använda samtliga reagens.
För AQ4000, AQ3700 och AQ3070 väljer man instrument efter reagenslistan.