Spektrofotometri

Vad använder man en spektrofotometer till i dagens läge? Tidigare presenterades alltid UV data tillsammans med diverse fysikaliska data vid syntes av nya föreningar. Idag är man inte särskilt intresserad av specifika spektrofotometriska data annat än exempelvis vid kromatografi (vilken våglängd skall jag använda i min detektor?). En användbar applikation är naturligtvis koncentrationsbestämning med hjälp av Lambert-Beers lag.
Orion har tagit fram två modeller. En UV-Vis och en med enbart det visuella området. Kräver man en spektrofotometer som täcker hela området från 190 nm upp till 1100 nm väljer man AquaMate 8000. Är man endast intresserad av det visuella området väljer man AquaMate 7000 (325 nm till 1100 nm).
Orion har tagit fasta på nya användningsområden och tagit fram ett antal kolorimetrar (se nedan) med färre antal fasta våglängder. AquaMate 7000 med varaibla våglängder i hela det synliga området. AquaMate 8000 och AquaMate 7000 kan göra allt som kolorimetrarna gör men är naturligtvis betydligt dyrare.