pH

 

Elektroder

Thermo Scientific (tidigare Thermo Electron Corporation) med varumärket Orion är världsledande inom pH-mätning. Det finns pH-elektroder för de flesta tänkbara applikationer. För krävande analyser till rutinmätningar. Beroende på prov välj en ROSS ® alternativt silver/silverklorid pH-elektrod. Båda finns i många olika utföranden och storlekar. PH-elektroderna är tillverkade i glas eller epoxy för laboratorie- och fältbruk. Samtliga pH-elektroder har ett dubbelt referenssystem (dubble junction) för att minimera kontamination och påverkan av potentialen. Elektroderna håller hög kvalitet och vi ger 1 års funktionsgaranti på nästan alla elektroder. Nedan beskrivs de olika typerna av pH-elektroder

 

Art. nr:
8172BNWP
Art. nr:
8102BN
Art. nr:
9172BNWP
Art. nr:
8135BN
Art. nr:
8175BNWP
Art. nr:
XS Sensor Gel
Art. nr:
XS Sensor Flow
Art. nr:
Polymer Pro


No Cal ® pH-elektroder
Världens första pH-elektrod som inte behöver kalibreras. No Cal pH-elektrod behåller kalibreringen ± 0.10 pH enheter i minst ett år om den förvaras och sköts på rekommenderat sätt d.v.s. förvaras i en speciell hållare som följer med pH-elektroden. PH-elektroden har ett unikt referenssystem som ger snabb och noggrann mätning, samtidigt som den kräver minimalt underhåll. Garantitid 1 år.

 

ROSS® / ROSS Ultra ® pH-elektroder
ROSS ® pH-elektroder har ett unikt referenssystem (platina KI/I2), det ger stabila och snabba resultat. Stor noggrannhet och hög reproducerbarhet oberoende av provets beskaffenhet. Ger stabilt pH-värde inom 30 sekunder om temperaturen ändras från 25ºC  till 75ºC  (normaltid ca 3 minuter). ROSS ® elektroderna är mycket lämpade för Trisbuffertar då ingen komplexbildning sker. Garantitiden är 1 år.

ROSS Ultra ® pH-elektroder är extremt stabila och driftssäkra pH-elektroder p.g.a. ett förbättrat referenssystem. För användaren betyder det större noggrannhet och färre kalibreringar, längre hållbarhet, oberoende av provet beskaffenhet och temperatur, därför har ROSS Ultra ® pH-elektroderna 2 års garantitid.

 

PerpHecT ® pH-elektroder
PerpHecT pH-elektroder av antigen ROSS eller Ag/AgCl typ är utvecklade för att användas tillsammans med PerpHecT pH instrument som har digital LogR ™ teknik. PH-elektroder kan med denna teknik temperaturkalibreras vilket ökar exaktheten i pH-mätning. Lämpliga för extra noggrann pH mätning inom  kvalitetskontroll eller andra krävande områden då GLP krävs. Garantitiden är 1 år.

 

AquaPro Professional pH-elektroder
AquaPro pH-elektroder är en helt ny serie pH-elektroder. Kontakten mellan prov och referenscell sker genom en polymer. Inga silverjoner som kan kontaminera provet. Inga igentäppta membran eller påverkan av referenslösning. Detta resulterar i snabb respons, stor noggrannhet, stabila värden samt minimalt underhåll. Garantitiden är 1 år.

 

Standard pH-elektroder
PH-elektroderna har silver/silverklorid (Ag/AgCl) som referenslösning. De är de absolut vanligaste pH-elektroderna på lab. PH-elektroderna ger hög noggrannhet och finns i ett flertal modeller beroende på applikationer. Garantitiden är 1 år.

 

Ekonomi pH-elektroder
När priset är en avgörande faktor är dessa pH-elektroder ett bra val. PH-elektroderna består av en gel med Ag/AgCl som referenslösning. PH-elektroderna går ej att fylla på. Garantitiden är 3 månader.

 

ORP elektroder
Nya ORP Triode ™ pH-elektroder mäter både oxidations-reduktions potentialen och temperatur med en enda prob. Det finns även ORP elektroder som bara mäter reduktions/oxidations potentialen. Garantitid 1 år.

 

Mikroelektroder
ROSS ® mikroelektrod
Vi har nöjet att presentera en helt ny mikroelektrod från Orion. En pH-elektrod som är noggrann, stabil och mäter i <  prov. Garantitiden är 1 år.
PH-elektroder för pH-mätning i små volymer, provrör eller mikrotiterplattor. Diametern är mellan 1 – 3 mm. Garantitid “Out of box”.