+46 08 - 28 09 33 sci@scandinovata.se

Jonmätning

Jonselektiva system (ISE)

Thermo Orion är världsledande inom system för jonselektiva mätningar.
Det finns system eller enstaka produkter för varje applikation, från rutinmätningar till avancerade applikationer.
De över 20 olika jonselektiva elektroderna i sortimentet kan kombineras med bänkinstrument, bärbara instrument och vår nya autotitrator.

Autotitratorn Orion Star T930 för jonselektiva elektroder.

Med dessa kombinationsmöjligheter finns det en lösning för alla behov.

Scandinovata AB har varit leverantör av Orions produkter i över 30 år så vi är välbekanta med dem.
Med vår långa erfarenhet, höga kompetensnivå och rimliga priser hoppas vi att du kontaktar oss för rådgivning.

Jonselektiva instrument Star A-serien

Orion Star A instrument en ny serie kombinationsinstrument för pH och jonselektiva mätning alternativt ett multi instrument som mäter pH – jonselektivt – konduktivitet och syrgas.
Instrumenten finns både som bänkmodeller och portabla modeller.
Bänkmodellerna är stänkskyddade med en nydesignad stor tydlig skärm
Portabla modellerna är helt vattentäta de t.o.m. flyter, vilket kan vara lämpligt vid fältbruk.

Orion DUAL STAR Bänkmodell, instrument med dubbla elektrodingångar, mäter pH/ISE/ORP

För detaljerad information om instrumenten se under ISE-instrument i vänstra kolumnen.

Jonselektiva elektroder

Det finns 25 specifika jonselektiva elektroder. Samtliga elektroder tillverkas som kombinationselektroder eller som halvcells-elektroder (en separat referenselektrod erfodras).

Följande joner kan mätas:
Ammoniak – Ammonium – Bly – Bromid – Cyanid – Fluorid – Fluoridborat – Jodid – Kadmium – Kalcium – Kalium – Klorid – Klorgas – Koldioxid – Koppar – Kväveoxid – Natrium – Nitrat  – Nitrit – Perklorat – Silver/Sulfid – Syrgas – Tensid – Tiocyanat – Vattenhårdhet.

För detaljerad information om elektroderna se under ISE-elektroder i vänstra kolumnen.

Orion Star A instrument ny serie kombinationsinstrument för pH och jonselektiva mätning alternativt ett multi instrument som mäter pH – jonselektivt – konduktivitet och syrgas.
Instrumenten finns både som bänkmodell och portabel modell.
Bänkmodellen är stänkskydd med stor, lättläslig display.
Den portabla modellen är helt vattentät och t.o.m. flyter, vilket kan vara lämpligt vid fältbruk.

Följande instrument finns för jonselektiva mätningar:
Star A214: Bänkinstrument som mäter pH/ISE/ORP.
Star A324: Handhållet instrument som mäter pH och jonselektivt.
Star A329: Handhållet instrument för samtliga mätparametrar.
DUAL-Star: Bänkmodell, instrument med dubbla elektrodingångar, mäter pH/ISE/ORP

För detaljerad information om instrumenten se under ISE-instrument i vänstra kolumnen.

Thermo Scientific Orion tillsammans med Scandinovata lanserar en helt ny serie instrument för pH-mätningar

Star A-serien finns i bänkmodell där instrumentet har en fast plats eller portabel för utomhus bruk då miljön oftast är tuffare eller om instrumentet skall användas på flera olika laboratorirer.
Instrumenten har en nydesignad skärm som tydligt visar mätvärden (pH/mV),  pH-elektrodens kondition, kalibreringspunkter
Instrumentet visar även temperatur med tid och datum, vilken metod som används, prov ID samt användar ID.

Grundkonceptet med nya Orion Star A serien är att alla instrumenten har samma höga specifikationer oavsett vilken teknik som avses. Alla modeller fungerar på samma enkla sätt.

Samtliga portabla instrument är vattentäta (IP67). Bänkmodellerna är stänk och dammskyddade (IP54)

Star A serien ersätter tidigare Star och Star Plus instrument

VERSA STAR är ett nytt modul uppbyggt system. Upp till fyra moduler kan användas samtidigt. Moduler finns för följande mätningar: pH – jonselektiva – konduktivitet och syrgas.
För mer information se under Bänkmodell pH/VERSA STAR

DUAL STAR instrumentet har dubbla elektrodingångar för pH-och jonselektiva elektroder med BNC-kontakt

För detaljerad information se under respektive produkt i vänstra kolumnen

Välj modell efter behov. Samtliga modeller finns som bänkmodeller och portabla

ModellBänk/PortabelpH/mVISEKond.Syrgas  GLPRS232/USB portarDatapunkter
Star A111Bänk-----50
Star A121Portabel-----50
Star A211Bänk---2000
Star A221Portabel---1000
Star A321Portabel---5000
Star A214Bänk--2000
Star A324Portabel--5000
Star A215Bänk--2000
Star A325Portabel--5000
Star A216Bänk--2000
Star A326Portabel--5000
Star A329
mäter allt
Portabel5000
VERSA STAR mäter alltBänk2000
DUAL STARBänk--1000
Eutech* pH 6+Portabel-----Inga

* Eutech, ett företag inom Thermo Fisher Scientific Inc. Enkelt och smidigt fältinstrument. Mycket prisvärt