+46 08 - 28 09 33 sci@scandinovata.se

Twin Neck är vår mycket omtyckta förpackning av pH-buffertar.
Buffertarna är desamma som i tidigare men innehåller 500 mL.
Vi kan nu även erbjuda förvaringslösning i Twin Neck flaskor.
Vidare har vi lyckats sänka priset på förvaringslösningen med
hela 40%

Det praktiska med Twin Neck är att ingen separat bägare behövs.
Tryck upp önskad mängd i sidobehållaren och kalibrera direkt där i.
Vid avslutad kalibrering är det bara att hälla ut lösningen.

Vi kan även erbjuda pH-buffertar och förvaringslösning i
individuella påsar. För fältbruk eller för Er som behöver garanterat
fräscha lösningar.

Förvaringslösning till samtliga pH-elektroder

SS07/500ML NYHET Twin Neck Storage Solution 500 ml
910001 Storage Solution 475 ml

pH-buffertar

910168 NYHET 1.68 pH-buffert 475 ml
9116860 NYHET 1.68 pH-buffert 5×60 ml
BS04/500ML NYHET Twin Neck pH-buffert, pH 4.01, (rosa) 500 ml
910104 4.01 pH-buffert, (rosa) 475 ml
910460 4.01 pH-buffert,, (rosa) 5×60 ml
910425 PerpHect® pH 4.01, individuella buffertpåsar 25/förpackning
910105 5.00 pH-buffert, (orange) 475 ml
910686 NYHET 6.86 pH-buffert 475 ml
9168660 NYHET 6.86 pH-buffert 5×60 ml
BS07/500ML NYHET Twin Neck pH-buffer pH 7.00, (gul) 500 ml
910107 7.00 pH-buffert, (gul) 475 ml
910760 7.00 pH-buffert, (gul) 5×60 ml
910725 PerpHecT pH 7.00, individuella buffertpåsar 25/förpackning
910918 NYHET 9.18 pH-buffert 475 ml
9191860 NYHET 9.18 pH-buffert 5×60 ml
BS10/500ML NYHET Twin Neck pH-buffert, pH 10.01, (blå) 500 ml
910110 10.01 pH-buffert, (blå) 475 ml
911060 10.01 pH-buffert, (blå) 5×60 ml
911025 PerpHecT pH 10.01, individuella buffertpåsar 25/förpackning
910112 NYHET 12.46 pH-buffert 475 ml
911260 NYHET 12.46 pH-buffert 5×60 ml
910199 ”Allt i ett” buffert kit, pH 4, 7 och 10 samt förvaringslösning,
1 elektrodförvaringsflaska
475 ml
916099 NYHET Allt i ett 60 ml buffert kit, pH 4, 7 och 10 , förvaringslösning samt rengöringslösning 60 ml/flaska

LIS-buffertar för pH-mätning i jonsvaga vattenlösningar

700001 LIS buffertpaket, 4 x pH buffert A (pH 6.97),
4 x pH-buffert B (pH 4.10), 2 x pHisa jonstyrkejusterare,
50 ml/flaska, 1 x 1 ml spruta
475 ml/flaska
700402 Lis pH-buffert, pH 4.10, 4 x 475 ml
700702 Lis pH-buffert, pH 6.97, 4 x 475 ml
700902 Lis pH-buffert, pH 9.15, 4 x 475 ml
700003 pHisa, jonstyrkejusterare 5 x 60 ml