Thermo Scientific Orion tillsammans med Scandinovata lanserar en helt ny serie instrument för konduktivitetsmätningar

Orion Star A-serien finns i bänkmodell där instrumentet har en fast plats eller portabel för utomhus bruk då miljön oftast är tuffare eller om instrumentet skall användas på flera olika laboratorirer.
Instrumenten har en nydesignad skärm som tydligt visar mätvärden, cellkonstant som använts vid senaste kalibreringen.
Instrumentet visar även probens statut, kalibreingspunkter, temperatur samt tid och datum

Orions Star A konduktivitetsmätare mäter konduktivitet, salinitet, resitivitet, TDS och temperatur. DuraProbe 4-elektrods cell för optimal mätning eller 2-elektrods cell kan anslutas
Cellkonstanter mellan 0.001 till 199.9
Samtliga portabla instrument är vattentäta (IP67). Bänkmodellerna är stänk och dammskyddade (IP54)

Star A serien ersätter tidigare Star och Star Plus instrument

För detaljerad information se under respektive produkt i vänstra kolumnen

Välj modell efter behov. Samtliga modeller finns som bänkmodeller och portabla

Modell Bänk/
Portabel
Kond/Salinitet/
Resitivtet/TDS/Temp
   pH    ISE    Syrgas GLP RS232/USB
portar
Datapunkter
Star A112
Star A122
Bänk
Portabel
Kond./TDS/Temp
Kond./TDS/Temp
50
50
Star A212
Star A222
Star A322
Bänk
Portabel
Portabel
Mäter allt
Mäter allt
Mäter allt
  Ja
Ja
Ja
  Ja
Ja
Ja
2 000
1 000
5 000
Star A215
Star A325
Bänk
Portabel
Mäter allt
Mäter allt
   Ja
Ja
  Ja
Ja
  Ja
Ja
2 000
5 000
Star A329 Portabel Mäter allt    Ja    Ja    Ja   Ja   Ja 5 000
VERSA STAR Bänk Mäter allt    Ja    Ja    Ja   Ja   Ja 2 000
Eutech*
Cond 6+
Portabel Kond/Temp Inga