Syrgasmätare, Thermo Scientific

Syrgasmätare, Thermo Scientific

Syrgasinstrument med polarografisk (DO) eller optisk prob (RDO) Vi har instrument för både polarografiska (DO, Clark) och optiska (optode, RDO) syrgaselektroder. Instrumenten känner själva av vilken typ av prob som är ansluten. Vad är då skillnaden? Traditionell elektrokemisk syrgasmätning görs via ett utbytbart membran där syret reduceras och skillnaden mot kalibreringen mäts i mV, som […]

Konduktivitetsceller, Thermo Scientific

Konduktivitetsceller, Thermo Scientific

Det finns två olika huvudtyper av konduktivitetsceller och en mängd olika modeller. 1. DuraProbe™ 4-eletrodsceller. Automatisk temperatukompensation är inbyggt i cellerna. Mätningar med dessa celler ger stora fördelar särskilt vid mätning av hög konduktivitet. Genom att två elektroder använder växelstöm elimineras effekterna av elektrodpolarisation och motstånd i kablarna. 2. 2-elektrodceller. De traditionella cellerna med två […]

Konduktivitetsinstrument, Thermo Scientific

Konduktivitetsinstrument, Thermo Scientific

Thermo Scientific Orion tillsammans med Scandinovata lanserar en helt ny serie instrument för konduktivitetsmätningar Orion Star A-serien finns i bänkmodell där instrumentet har en fast plats eller portabel för utomhus bruk då miljön oftast är tuffare eller om instrumentet skall användas på flera olika laboratorirer. Instrumenten har en nydesignad skärm som tydligt visar mätvärden, cellkonstant […]

Tillbehör, Thermo Scientific

Tillbehör, Thermo Scientific

Anslutningkablar för elektroder med SC-kontakt (SC = screw cap) 91CBNCE Kabel för kombinationselektroder med BNC-kontakt i instrumentet (alla nyare instrument) 91CBNLE Kabel för kombinationselektroder, Philips kontakt (äldre modeller) 91CBRAE Kabel för kombinationselektroder, Radiometer-kontakt (äldre modeller) 91CDINE Kabel för kombinationselektroder, E Din kontakt (Schott, WTW, äldre Metrohm och Mettler) 91CLFOE Kabel för kombinationselektroder, F Lemo, (nyare […]

pH-elektrolytlösningar

pH-elektrolytlösningar

Välj rätt elektrolytlösning till pH-elektroder. Kallas även för fyllnadslösning. 810007 Elektolytlösning till ROSS elektroder, 3M KCl 5×60 ml 900004 Elektrolytlösning till standard Ag/AgCl elektroder, 2M KCl mättat med Ag för låga jonstyrkor. 5×60 ml 900011 Elektrolytlösning till standard Ag/AgCl elektroder, 4m KCl mättat med Ag 5×60 ml 510011 Elektrolytlösning till NoCal elektrod 5×60 ml 610011 […]